Skip to content

Innan ditt uppdrag startar hos oss

Innan du börjar hos oss ska du få information och tillgång till följande: 

 • Inpas­se­ringskort
 • Schema
 • Förteckning över kursdeltagare
 • Kursrum i It´sLearning
 • Praktik­pla­nering (APL/LIA)
 • Vem du kontaktar vid sjukdom

Du får tillgång till vårt intranät

Du kommer även att få inloggning till vårt intranät där du kommer att: 

 • Kommunicera med deltagarna via mail och pedagogiska rum på itslearning
 • Rapportera frånvaron i Skola 24
 • Kommunicera med kollegor och ledning
 • Schema
 • Hämta information om kursplaner m.m.
 • Spara dokument och arbeten
 • Skriva in betyg

Vår IT-policy

Ladda ner vår IT-policy

Egen dator

När du är konsult hos oss tar du med din egen dator. 

Arbets­platser

På våra lärcenter finns det arbets­platser som är gästar­bets­platser. Skulle dessa vara upptagna kan du använda annan ledig arbetsplats.

Kopiering

Tillgång till kopiator och skrivare finns på alla våra lärcenter. Du kommer in i kopie­rings­rummet med hjälp av ditt inpasseringskort

Arbetsmiljö och säkerhet

Vi har tre lärcenter; ett på Lindholmen och två i anslutning till Volvo i Torslanda, PB och TB. När du har behov av att larma på Volvo­om­rådet måste samtalet gå via Volvos säker­hets­av­delning. Du kan alltså inte ringa 112, utan använder larmnumret: 031 – 590 112.

Vid utrym­ningslarm på TB ska alla gå till återsam­lings­plats 6 mellan TA-tältet och PV-hälsan. Återsam­lings­plats för PB är TK-porten och på Lindholmen återsamlas vi vid hörnet piren/​träbryggan.

Stanna på platsen tills vidare information kommer och samla klassen för att underlätta hopräk­ningen. Utrym­nings­signal: (- — - — - — - — - — -). (pulserande signal tills utrymningen genomförts).

Vid larm med brandknapp tänk på följande: Ingen signal ljuder, tyst signal går till vakt/​brand. Stanna om möjligt kvar tills vakt anlänt och ange läge för brandhärd. Tänk på att rök stiger uppåt, håll därför låg profil” vid utrymning. Hiss får ej användas. 

Observera att rökning endast får ske på anvisad plats!