Skip to content

Våra kursvär­de­ringar är ett led i att följa upp och förbättra våra utbildningar. Vi vill därför gärna ha dina synpunkter så att eventuella förbätt­ringar kan göras. Tack för din medverkan!

  • juni

  • 17 juni Kursvärdering - 210617 VCC Step 3 Li-ion battery system grupp 4a-ENG (ENG00805 step 1-5)
  • 15 juni Kursvärdering - 210615 Higab AB Elsäkerhet i fordon (SHE00558)