Skip to content

Våra kursvär­de­ringar är ett led i att följa upp och förbättra våra utbildningar. Vi vill därför gärna ha dina synpunkter så att eventuella förbätt­ringar kan göras. Tack för din medverkan!

  • december

  • 07 dec. Kursvärdering - 211207 VCC SHE00103 Elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet, Rep