Skip to content

Våra kursvär­de­ringar är ett led i att följa upp och förbättra våra utbildningar. Vi vill därför gärna ha dina synpunkter så att eventuella förbätt­ringar kan göras. Tack för din medverkan!

  • juni

  • 28 juni 220628 VCC Step 5 Electrical machines and transmissions group 4 - ENG (ENG00852)