Skip to content

22 nyexaminerade distributionselektriker

I mitten av oktober tog första klassen på vårt yrkes­hög­sko­le­program Distri­bu­tions­e­lekt­riker examen efter ett års studier hos oss. Och glädjande är att flera av de studerande redan har jobb i yrkesrollen.

Flera av de studerande har karriärväxlat

Under året har klassen spenderat stor del i vårt nya klassrum utomhus där de byggt upp ett överskådligt lokalnät med alla ingående komponenter och lärt sig sambandet mellan de olika delarna. Dessutom har de genom kursen lärande i arbete, LIA, fått applicera de kunskaper de fått på skolan på ett företag i branschen.

Klassen bestod av 22 personer, varav fem kvinnor, med olika bakgrunder och där flera karriärväxlat från att tidigare ha arbetat inom exempelvis vård och omsorg. Extra roligt att flera studerande redan har en anställning i yrkesrollen.

Patrik Andreasson, enhetschef på Göteborg Energi och ledningsgruppens representant, signerar examensbevis tillsammans med ansvarig utbildningsanordnare Andrea Palmberg.

På initiativ av Göteborgs Energi

Programmet Distri­bu­tions­e­lekt­riker togs fram på initiativ från Göteborg Energi som under 2020 kontaktade oss på Göteborgs Tekniska College för att få hjälp med kompe­tens­för­sörjning inom yrkesrollen. Flera andra energibolag i regionen vittnade om samma utmaning; att hitta rätt kompetens och inte minst öka andelen kvinnor i yrkesrollen. Tillsammans med energi­bo­lagen ansökte vi om att få starta programmet hos Myndigheten för yrkes­högskolan, vilket godkändes!

Liksom alla utbildningar inom yrkes­högskolan genomförs utbild­ningen i ett nära samarbete med närings­livet. Bakom programmet står bland annat Göteborg Energi, Mölndal Energi, One Nordic, Falkenberg Energi, Vattenfall, Nordion Energi, Kungälv Energi och Trollhättan Energi. Alla med repre­sen­tanter i programmets lednings­grupp, vilken har ett övergri­pande ansvar att utbild­ningens mål uppfylls och att de studerande som examineras har den kompetens som arbetslivet faktiskt efterfrågar. 

Mer om utbildningen

En utbildning för personer som trivs utomhus och vill arbeta med att åtgärda akuta fel, underhålla trans­for­ma­tor­sta­tioner och klättra i elstolpar. Utbild­ningen är ett år lång, teori varvas med lärande i arbete och berättigar till studiemedel via CSN.

Läs mer

Kursö­versikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

  • Distri­bu­tionsnät 50 p.
  • Elkrafts­teknik 30 p.
  • ESA & EBR 10 p.
  • Examens­arbete 20 p.
  • Lärande i Arbete 50 p.
  • Schemaläsning & nätstruktur 20 p.
  • Säkerhet vid utförande av arbete 20 p.
  • Trans­for­ma­tor­sta­tioner 20 p.

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg

← Till nyhetsarkiv