Skip to content

Vår serie 5 snabba är tillbaka i höst

Även i höst vill vi låta dig kicka igång dagen med en kopp kaffe och ett digitalt frukostmöte med ett högaktuellt ämne på agendan. Vilket ämne lockar dig mest?

Vi bjuder på kunskap och inspiration

Syftet med vår serie 5 snabba är att inspirera och väcka intresse för ämnen som vi på Göteborgs Tekniska College brinner för och som vi vet att företag inom industrin har ett stort kompetensbehov inom. Våra duktiga föreläsare bjuder under 30 minuter kostnadsfritt på inspiration och tips inom helt skilda områden.

  • Arbetsmätning i produktionsmiljö – att mäta är att veta
  • Datadrivet underhåll
  • Elsäkerhet för fordon
  • Software — faktiskt för alla
  • Livscy­ke­la­nalys för nybörjare — så kan LCA bidra till en mer hållbar industri

Seminarierna äger rum digitalt via Teams mellan klockan 8.00-8.30. En perfekt start på dagen helt enkelt!

Arbets­mätning i produk­tions­miljö – att mäta är att veta

Mäta är att veta! Mätning är också grunden för förbätt­rings­arbete inom produktion. Arbetar du som produk­tions­tek­niker eller produk­tions­ledare? Är du nyfiken på hur en arbets­mätning går till och hur du kan lita på resultatet? Vår utbildare och produk­tions­ut­vecklare Michael Bergström kommer under en halvtimme prata om olika mätmetoder, sätt att utvärdera och perspektiv på arbetsmätning. 

📅 Torsdag 15 september
👨‍🏫 Michael Bergström

Datadrivet underhåll

Datadrivet underhåll möjliggör för högre precision i besluts­fat­tande, en snabbare och mer effektiv väg mellan händelse och beslut. Visst låter det intressant? Vår utbild­ningscoach Johannes Persson kommer under detta korta frukost­se­mi­narium prata mer om vad datadrivet underhåll är och ge tips på vägen att nå dit. 

📅 Torsdag 29 september
👨‍🏫 Johannes Persson

Elsäkerhet för fordon

Fordonsin­du­strin går igenom stora föränd­ringar med elekt­ri­fi­ering och utveckling av elektriska fordon. Detta innebär inte bara en hållbarare framtid det innebär också stora föränd­ringar i arbets­miljön inom industri. Hur skall vi arbeta säkert med elektriska fordon och dess komponenter? Vår utbildare Ulf Persson kommer under seminariet prata om hur vi kan arbeta säkrare med elfordon, vilka anvisningar att hålla koll på och varför. 

📅 Torsdag 20 oktober
👨‍🏫 Ulf Persson

Software — faktiskt för alla

Alla produkter har software – XC90 har mer än ett flygplan — och alla behöver kunna lite om detta i framtiden. Under vårt korta frukost­se­mi­narium kommer vår utbildare Anne-Maj Raaholt prata software och ge en inblick i vad software är och ge mersmak till att lära sig mer om området. Software är faktiskt för alla!

📅 Torsdag 10 november
👩‍🏫 Anne-Maj Raaholt

Livscy­ke­la­nalys för nybörjare — så kan LCA bidra till en mer hållbar industri

Hur kan livscy­ke­la­nalys bidra till en mer hållbar industri? Att analysera mer är att veta mera och alla kan vi börja någonstans. I vårt korta frukost­se­mi­narium kommer vår föreläsare David Andersson introducera dig till vad LCA är, fördelar med analys­mo­dellen och ge tips på att vad du ska tänka på i början vägen till en hållbarare industri. 

📅 Torsdag 8 december
👨‍🏫 David Andersson

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström

← Till nyhetsarkiv