Skip to content

Ansökningsrekord till yrkeshögskolan

Sköna maj kom med ett soligt besked till oss — aldrig tidigare har så många ansökt till våra utbildningar inom yrkeshögskolan. 

Fler känner till yrkeshögskolan

De senaste åren har yrkeshögskolan fått ett större fäste och fler och fler känner till konceptet. Utbildningarna tas fram i ett nära samarbete med branschen och leder till en tydlig yrkesroll, vilket lockar en bred målgrupp.

- Att utbildningarna är relativt korta och leder till jobb gör att de lockar många. Dessutom bidrar rådande pandemi till att fler är i behov av omställning eller karriärväxling och då är en yrkeshögskoleutbildning perfekt, förklarar verksamhetsledare Andrea Palmberg.

Produk­tions­lo­gistik i topp

Produk­tions­lo­gistik 220 YH-poäng är den utbildning som har flest ansökningar per plats och statistiken visar en ökning med hela 130% mot i fjol.

- Det är en deltids­ut­bildning på distans som går att kombinera med arbete, vilket gör att fler vågar ta chansen att börja studera, tror Andrea.

Även heltids­ut­bild­ningen Under­hålls­tek­niker — el & automation 420 YH-poäng har en ökning på över 100% i antalet sökande mot i fjol.

- Branschen skriker efter utbildade under­hålls­tek­niker och möjlig­heterna för ett utvecklande och välbetalt jobb efter examen är extra goda, det vittnar dessutom vår våra uppfölj­ningar med tidigare studerande om, berättar Andrea.

Lednings­gruppen tar beslut om antagning

Det är lednings­gruppen som tar beslut om vilka som blir antagna till respektive utbildning. 

- Vi har möte inplanerat den 17 maj och därefter kommer vi meddela samtliga sökande ansök­nings­besked via yh​-antaning​.se, förklarar Andrea. 

Vi är kvalitetsstämplade

För att få starta en yrkes­hög­sko­le­ut­bildning krävs tillstånd från Myndigheten för yrkes­högskolan. De utövar tillsyn och granskar utbild­ning­arnas kvalitet, vilket garanterar en efter­gym­nasial utbildning på högsta nivå. Utbild­ningarna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel via CSN.

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg

Följ oss på Instagram @goteborgstekniskacollege


← Till nyhetsarkiv