Skip to content

Äntligen får vi träffa vår partnerskola i Kenya igen

Pan­demin har var­it påfre­stande för sven­s­ka elever, lärare och skolor. Ännu värre har sit­u­a­tio­nen var­it i kenyan­s­ka skolor, som var­it helt stäng­da i månad­er och ett samhälle i total lock down. När allt nu återgår till det nor­mala packar vi våra väskor och möts igen. Den 4 feb­ru­ari bär det av till vår part­ner­sko­la Sowe­to Acad­e­my i Kenya!

Fyra elever från klass Mimas åker med tillsammans med lärare

Med på projektresan åker fyra elever i klass Mimas som går sista året på det industritekniska programmet.
Ungdomarna ser fram emot många intressanta möten, lektioner och workshops tillsammans med elever på Soweto Academy. Och förhoppningsvis kan de få meka med el, generatorer och vattenpumpar, samt uppleva livet i Kenya tillsammans med våra vänner i Kibera.

Vi är också fyra lärare som åker med, och vi ser fram emot spännande möten med kenyanska lärare och ämneskollegor, att få möjlighet att handleda elever och lära om en annan kultur, men också lära känna det kenyanska samhället och dess historia.

– Markus Wiedel, projektledare

Följ resenärerna via Instagram

Gruppen som åker iväg är på resande fot under två veckor och kommer dela med sig av sina upplevelse på vår gymna­sie­skolas Instagram­konto. Håll utkik!

Atlas parnterskap

Genom stöd från Atlas Partnerskap ingår vi och Soweto Academy ett långvarigt partnerskap, som syftar till ömsesidig förståelse och fördjupat lärande bland elever och lärare på respektive skola.

Kontakta Markus Wiedel för mer information

Foto av Markus Wiedel

← Till nyhetsarkiv