Skip to content

Automationskunskaper efterfrågas hos underhållspersonal mer än någonsin

I takt med att nya tekniker intro­du­ceras sätts det höga krav på kompe­tens­ut­veckling för dem som arbetar inom indust­riellt underhåll. Det går i rasande takt och branschen är på ständig jakt efter utbildad personal som kan lyfta arbetet med automa­ti­serade processer.

Branschen utvecklas

När vi tittar på hur branschen har förändrats ser vi att mycket har hänt inom svensk industri. Många företag gör stora satsningar inom utveckling av teknik vilket förändrar arbetssätt och processer. Branschen behöver få in mer personal som förstår den automatiserade processen och maskinerna som används. Ofta handlar det om att vidareutveckla den befintliga underhållspersonalens kompetenser eftersom erfarenhet är något som är viktigt för yrkesrollen.

Sverige ligger i dag på en femteplats när det gäller flest robotar per industrianställd i världen. Däremot finns det ett glapp mellan teknikutveckling och personal som förstår tekniken och vet hur den ska underhållas för att möjliggöra effektiva produktionsprocesser. Det vi inom utbildningssektorn ser är att företagen behöver hjälp så att man kan förebygga och underlätta underhåll. Bristen på utbildad personal kan annars leda till att Sverige tappar kompetens inom ett område vi hittills varit väldigt starka inom. Detta kan även på sikt leda till att företag tvingas söka sig utomlands för att hitta samma kompetenser.

Underhållspersonal är grunden för utveckling

- Vi som arbetar med teknisk kompetens till teknikledande företag ser ett växande behov för industrin att få tag i rätt personal med rätt utbildning. Ett bättre läge att vidareutveckla sina kompetenser inom automation har vi aldrig haft säger Andrea Palmberg, verksamhetsledare på Göteborgs Tekniska College. Det har hänt mycket inom svensk industri och många företag inser att stora tekniska satsningar innebär ökade krav på experthjälp. Det har därför aldrig varit mer i tiden att satsa på att vidareutbilda sig inom automation.

Automation för underhållspersonal

En riktigt spännande och populär utbildning för dig som redan arbetar som under­hålls­per­sonal och vill ta nästa steg i din karriär! Vi lär dig mer om drift­sättning och program­mering av indust­riella styrsystem och mycket mer! Utbild­ningen bedrivs till största del på distans med en fysisk träff i veckan. Ta chansen att utvecklas inom ditt område!

Läs mer om utbildningen

Behörighet

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Behörig­hets­kraven till Automation för under­hålls­per­sonal 25 YH-poäng är gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkes­er­fa­renhet samt ett års yrkes­er­fa­renhet från indust­riellt underhåll eller motsvarande.

Ansök nu

Du ansöker till kursen via formuläret nedan senast 25 oktober. Antagning sker efter sista ansök­ningsdag och antag­nings­besked meddelas via mail till dig kort därefter.

Yrkeshögskolan: Ansökan till Automation för underhållspersonal

Bifoga betyg och arbetsintyg.

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg

← Till nyhetsarkiv