Skip to content

Branschernas medverkan betydelsefullt under yrkeshögskolans öppna hus

Enligt senaste prognoser från Myndigheten för yrkes­högskolan respektive Energi­fö­re­tagen spås efterfrågan på yrkesroller som produk­tions­tek­niker, under­hålls­tek­niker och distri­bu­tions­e­lekt­riker öka mest inom de kommande tre åren. Det är just dessa yrkesroller våra program inom yrkes­högskolan leder till och som vi tillsammans med företags­re­pre­sen­tanter från Volvo Cars, Göteborg Energi och Vattenfall berättade mer om under vårt öppna hus i slutet av mars.

Fullspäckat program

Ett 60-tal personer hade anmält sig till vårt öppna hus där vi under en kväll ville visa upp våra lokaler på Volvo Torslanda, beskriva yrkeshögskolan som utbildningsform, berätta vilka program vi erbjuder i höst men även låta branschrepresentanter och studerande beskriva vilka enorma möjligheter det finns till spännande och utvecklande jobb framöver.

Branschernas medverkan vid sådana här event är mycket betydelsefullt. De vittnar om att våra program leder till yrkesroller som behövs i framtiden.

– Andrea Palmberg, verksamhetsledare
Kristoffer Mann från Volvo Cars berättade bland annat hur fabriken i Torslanda kommer att se ut i framtiden.
Kevin Borge och Catharie Grund från Volvo Cars i Torslanda berättade hur det är att arbeta på en underhållsavdelning.

Program­spe­cifik information och frågor om behörighet

Efter att det gemensamma programmet avslutats i vår aula fick besökarna möjlighet att få mer program­spe­cifik information av utbild­nings­an­svarig och studerande samt rundvandring i våra lokaler. Innan kvällen var slut svarade verksam­hets­ledare Andrea Palmberg på frågor om behörighet, vilket det var många av besökarna som hade. 

I sal T9 berättade lärarna Roger Skog och Per-Erik Johansson om programmet Underhållstekniker - el & automation.
I vårt uteklassrum berättade läraren Jim Laaksonen om utbildningen Distributionselektriker medan representanter från Göteborg Energi och Vattenfall berättade mer om yrkesrollen och det stora kompetensbehov som finns i Göteborgsregionen framöver.

Tack!

Vi tackar alla besökare, företags­re­pre­sen­tanter, studerande och personal för årets öppna hus på yrkeshögskolan!

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Linn Ramstedt

← Till nyhetsarkiv