Skip to content

Projektmöte och digital spridningskonferens för Fit for 4.0

I slutet av november stod vi på Göteborgs Tekniska College värdar för en digital sprid­nings­kon­ferens inom ramen för Erasmus+ projektet Fit for 4.0. I samband med konferensen fick dessutom projekt­gruppen med repre­sen­tanter från våra partners runt om Europa möjlighet att träffas under två dagar i Göteborg. 

Projektet rustar gymnasieskolan och yrkeshögskolan för industri 4.0

Genom digitalisering förändras produktionsindustrin snabbt. Digitala verktyg som kollaborativa robotar, additiv tillverkning och digitala tvillingar är nu vanliga på den industriella arbetsplatsen. Men är skolor och utbildningsanordnare redo att stödja övergången till industri 4.0? Har yrkeslärare och teknikutbildare de kompetenser som krävs för att i sin tur utbilda framtidens medarbetare? I många fall är svaret nej.

I Erasmus+ projektet Fit for 4.0 försöker vi bidra till att lösa den här utmaningen genom att tillhandahålla självskattningstest och onlineutbildningar som rustar gymnasieskolan och yrkeshögskolan för industri 4.0.

Projektets hemsida

Projektmöte i dagarna två i Göteborg

Vi är oerhört glada att vi fick möjlighet att hälsa repre­sen­tanter från våra nio partners runt om i Europa välkomna till ett Göteborg i vinterskrud. Under besöket arbetade de bland annat med den Massive Open Online Course (MOOC) som ska bli en slutprodukt i projektet men de fick även möjlighet att besöka och delta i workshops i Production for Future på Lindholmen.

Industri 4.0 handlar om digitalisering, men att äntligen få träffa resten av projektorganisationen på riktigt känns riktigt bra.

– Anna Cato Moe, representant från Göteborgs Tekniska College

Projek­t­or­ga­ni­sa­tionen

Projek­t­or­ga­ni­sa­tionen består av nio partners från yrkes­hög­skolor och högskolor i hela Europa:

Italien (Istituto Formazione Operatori Aziendali/​Politecnico di Milano — METID)

Belgien (Artesis Plantijn Hogeschool)

Österrike (Beruf­s­för­derungs­in­stitut Oberösterreich)

Portugal (EDUGEP — Concepcão, Desen­vol­vi­mento e Gestão de Projectos de Natureza Educacional, Social e Cultural LDA)

Finland (Jyväskylän Ammattikorkeakoulu)

Nordirland (North West Regional College)

Danmark (Zealand Business College)

Sverige (Göteborgs Tekniska College)

Bransch­or­ga­ni­sa­tionen EfVET (Européen Forum of Technical and Vocational Education and Training)

Digital sprid­nings­kon­ferens

Under den digitala sprid­nings­kon­fe­rensen deltog rektorer och besluts­fattare inom utbild­nings­vä­sendet, personer från HR och handledare för prakti­kanter i produk­tions­in­du­strin samt tekniklärare och projekt­med­lemmar för att diskutera hur utbild­nings­an­ordnare kan möjliggöra så att studenter blir redo för industri 4.0.

Delar ur programmet

  • Varför är horison­tella och mjuka färdigheter viktiga för den framtida produktionsindustrin?
  • Nya utbild­nings­me­toder efter pandemin
  • En smygtitt på projektets utbildningsprogram

Fit for 4.0 bedrivs mellan 2019 – 2022.

Kontakta Johannes Persson för mer information

Foto av Johannes Persson

← Till nyhetsarkiv