Skip to content

Digitaliseringsledare, rollen som framtidens industri behöver

Högt upp på listorna för framtidens nya yrken ligger titlar som inleds med ordet digital. Och bakgrunden till det är självklar — framtiden är digital. Men ökad automa­ti­sering och digita­li­sering driver också på kompe­tenskraven. Vissa kunskaper dalar i vikt och andra ökar.

Tekniskt djup och social kompetens viktigast

När man läser arbetsförmedlingens nysläppta rapport om hur kompetenskraven på arbetsmarknaden förändras fram till 2030, är det uppenbart att kraven på ett allt djupare tekniskt kunnande i kombination med social kompetens blir större. Dessa är de två enskilt viktigaste faktorerna för att vara efterfrågad i framtiden, menar rapporten.

Bakgrunden till att vikten av sociala kompetenser ökar, är att allt fler roller blir tvärfunktionella. Roller där medarbetare allt oftare arbetar med projekt som inbegriper fler personer och korsar processer inom olika avdelningar. Där är det avgörande att kunna ha ett helhetsperspektiv och kunna förklara för sin omgivning varför förändringar behöver genomföras och göras på ett visst sätt.

Med den vetskapen i ryggen blir det naturligt att tro att yrkesrollen digitaliseringsledare inom en nära framtid kommer vara en självklarhet på varje industriföretag med ambition att vara ledande.

Digitalisering javisst, men hur?

Vi som arbetar med teknisk kompetens till teknikledande företag vet att många företag idag inte riktigt vet var de ska börja i sin digitaliseringsresa. Begreppet är brett och uppgifterna många. Men det räcker inte att genomföra punktinsatser strövis. Som med all utveckling krävs det en helikoptersyn och att den vänstra handen vet vad den högra gör. Att processer och utveckling följer organisation och arbetssätt. Det är idag ett faktum att många företag inom industrin är i stort behov av en dedikerad roll med ansvar för organisatoriskt lärande och kunskapsdelning med fokus på digitalisering.

Digitaliseringsledare, rollen som framtidens industri behöver, idag!

Källa till rapport: Arbetsförmedlingen

Digita­li­se­rings­ledare smart industri

En spännande deltid­ut­bildning under två år för dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri. Utbild­ningen bedrivs till största del på distans med en fysisk träff per termin och går fint att kombinera med arbete samtidigt.

Läs mer om utbildningen

Behörighet

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Behörig­hets­kraven till Digita­li­se­rings­ledare smart industri 200 YH-poäng är att du ska ha en gymna­si­e­examen eller motsvarande, 2 års erfarenhet från en tvärfunk­tionell roll inom industrin samt godkända betyg (eller motsvarande kunskaper) i kurserna Industri­tek­niska processer 1, Människan i industrin, Produk­tions­kunskap 1 samt Matematik 2.

Ansök nu — börja plugga i höst

Sena ansökningar behandlar vi i tur och ordning och ju tidigare du ansöker, desto större chans till en plats på utbildningen.

Direkt till ansökan

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg

← Till nyhetsarkiv