Skip to content

Ett hållbart samhälle behöver distributionselektriker

Vi kan läsa om det dagligen och vi ser konkreta bevis på det så fort vi ger oss ut på vägarna. Vårt samhälle lämnar alltmer fossila energikällor till fördel för förnybara. Och i fotspåren av utveck­lingen kommer elekt­ri­fi­e­ringen. Elekt­ri­fi­e­ringen av samhället sägs vara kärnan i det hållbara energisystemet.

Elektrifieringen viktigaste faktorn i jakten på 0

Det politiska målet i såväl Sverige som Europa är att all framtida energiproduktion kommer från förnybara energikällor, huvudsakligen vatten, vind, sol och bioenergi. Enligt EU-kommissionens klimatstrategi för att nå netto noll utsläpp senast år 2050 är elektrifieringen av energisystemet och samhället den viktigaste faktorn.

Systemet ska byggas, utvecklas och underhållas – men av vem?

För att uppnå ett fossilfritt energisystem är elektricitetens växande roll som bruksenergi och tillgångsslag avgörande. Det innebär att vi under de kommande decennierna kommer att uppleva en substantiell ökning av förnybar elproduktion och en ökad tillgång till el-infrastruktur. Den branta utbytestakten av förbränningsmotorer tillsammans med en industriell omställning som lämnar processer som innebär utsläpp av växthusgaser är motorn i omställningen. Men för att ett sådant system ska bli en verklighet och inte förbli en vacker utopi krävs kompetensen som kan bygga och underhålla energisystemet.

Distributionen av el är nyckeln

Det finns ett mycket stort behov, både nationellt och regionalt, av distributionselektriker som arbetar med infrastrukturfrågor inom energiförsörjning. Elnätskapacitet är en förutsättning för att kunna möta den brant ökande efterfrågan på el. I Västsverige ligger vi långt fram inom utvecklingen av hållbara tech-lösningar. Här skapas prisvinnande el-bilar, självkörande lastbilar och bränsleceller. Men för att utvecklingen och samhällsomställningen inte ska avstanna krävs ny kompetens. Kunskapen om el-infrastruktur och hur elen effektivt distribueras är grunden i systemet.

Därför behöver vi satsa stenhårt på att lyfta kompetensen på området. Kompetenstillskottet är starkt efterfrågat hos både näringsliv och inom det offentliga samhällsbyggandet. För dig som har en bakgrund inom el och/eller energi eller har läst ett tekniskt program kan vår utbildning till distributionselektriker vara vägen till ett yrke med stor efterfrågan på arbetsmarknaden.

Distri­bu­tions­e­lekt­riker 220 YH-poäng

I oktober startar vi en helt ny yrkes­hög­sko­le­ut­bildning för dig som i framtiden vill söka ett jobb likt Johannas. Det finns ett mycket stort behov, både nationellt och regionalt, av distri­bu­tions­e­lekt­riker som arbetar med infra­struk­tur­frågor inom energi­för­sörjning. Utbild­ningen är ett år lång, bedrivs på heltid och du är berättigad till studiemedel via CSN.

Läs mer om utbildningen

Behörighet

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Behörig­hets­kraven till Distri­bu­tions­e­lekt­riker 220 YH-poäng är att du ska ha en gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkänt betyg i kursen Praktisk ellära 1.

Saknar du betyg i Praktisk ellära 1?

Vi erbjuder en förut­bildning i kursen Praktisk ellära 1 med start 13 september. Klarar du den med ett godkänt resultat kommer du att få en plats på ordinarie utbild­ning som startar i höst. Ta chansen!

Ansök nu — börja plugga i höst

Sena ansökningar behandlar vi i tur och ordning och ju tidigare du ansöker, desto större chans till en plats på utbildningen.

Direkt till ansökan

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg

← Till nyhetsarkiv