Skip to content

Ett unikt erbjudande med utbildningar inom batteriteknik

Vi är stolta över att kunna erbjuda EIT InnoEnergys och EBA:s online­ut­bild­ningar inom el- och batte­ri­teknik till våra svenska kunder. Utbild­ningarna är framtagna av forskare vid europeiska universitet och håller högsta kvalitet. Nu finns 9 utbildningar tillgängliga på vår hemsida för dig och dina medarbetare — ta en titt direkt!

För olika målgrupper med olika förkunskaper

Utbild­ningarna täcker allt från batte­ri­celler och batte­ri­packs via tillämpning för lagring och nätverk, till återvinning och second life”. De har olika svårig­hetsgrad och lämpar sig därför för olika målgrupper med olika förkun­skaper, från yrkes­högskola via högskole- och civilin­gen­jörer till forskarnivå. Allt utbild­nings­ma­terial är på engelska.

Unika online­ut­bild­ningar

Vi kan idag erbjuda 9 stycken av EIT InnoEnergy och EBA:s online­ut­bild­ningar. Hittar du inte den utbildning du letar efter? Då hjälper vi på Göteborgs Tekniska College, EIT InnoEnergy och EBA er att utveckla den! 

Utbildningar inom elfordon & batteriteknik

Bygg er egna blended learning path

Online­ut­bild­ningar är ett effektivt sätt att snabbt tillgo­dogöra sig ny kunskap. Men ibland behöver en gå på djupet och tillämpa teoretiska kunskaper i praktiska övningar för att verkligen förstå. Därför rekom­men­derar vi en kombination av studier online med labora­tioner och praktiska övningar tillsammans med våra kunniga utbildare på vårt lärcenter i Torslanda. 

EIT InnoEnergys och EBA:s online­ut­bild­ningar kan kombineras både med varandra och med utbildningar ur vår egen kursportfölj till en längre lärprocess eller blended learning path”. Baserat på ert kompetens­behov skapar vi tillsammans en skräd­darsydd blended learning path där vi blandar olika former av lärande online och i klassrum för största effekt.

Exempel på blended learning path

Ett exempel på en möjlig learning path för en nybörjare inom batte­ri­teknik är att inleda med EBA:s online-kurs Battery Storage Systems, för att sedan få fördjupad förståelse och praktisk erfarenhet i form av labbar och faktiska komponenter på plats med våra utbildare i Göteborgs Tekniska College egen kurs Batte­ri­system översikt och sedan avsluta online med Energy Systems Integration: the future of transport för en inblick i framtidens hållbara trans­port­system. Men möjlig­heterna att kombinera kurser för en flexibel blended learning path är oändliga och det är dina förkun­skaper och arbets­upp­gifter som avgör hur just din learning path ska se ut.

EU-samverkan för innovation inom batteriteknik

European Institute of Innovation and Technology (EIT) är en oberoende EU-institution som verkar för att stärka Europas innova­tions­förmåga. Inom EIT finns flera avdelningar med inriktning på olika områden, som tillverkning, hälsa och kultur. För innovation inom hållbara energikällor ansvarar EIT InnoEnergy och European Battery Alliance for battery storage (EBA), som bland annat har i uppgift att producera utbild­nings­ma­terial för el- och batte­ri­teknik. EIT InnoEnergy och EBA samverkar med lokala utbild­ningsle­ve­ran­törer över hela Europa i syfte att anpassa innehållet i utbild­ningarna efter lokala behov. Vi på Göteborgs Tekniska College är stolta över att vara EIT InnoEnergys och EBA:s första samver­kans­partner i Sverige.

Vidare läsning

Läs mer om EIT InnoEnergy och EBA och deras arbete med att stärka utveck­lingen av hållbara energikällor.

Kontakta Magnus Hildström för mer information

Foto av Magnus Hildström

← Till nyhetsarkiv