Skip to content

Fokusgrupp industriell digitalisering

Känner du att det här med digita­li­sering är abstrakt och svårt att komma igång med på egen hand? Gå med i vår fokusgrupp för industriell digita­li­sering och byt erfaren­heter med andra företag.

Tillsammans utforskar fokusgruppen villkoren för smart industri och du får den kompetens och extra energi du behöver för att komma igång med digitaliseringen av ditt företag. Hur påverkar digita­li­sering industrin? Vad innebär digita­li­sering för företaget? Vilka är möjlig­heterna? Och vilka är fallgro­parna? Hur kommer en igång? Frågorna är många men tillsammans diskuterar, inspirerar och lär vi av och med varandra.

Vill du delta på nästa träff?

Nästa träff äger rum 20 maj och leds av vår teknik­ut­veck­lingschef Johan Bengtsson utifrån fråge­ställ­ningen Hur kan digita­li­sering vara en möjlig­görare för att höja kvalitén? Följande punkter kommer att diskuteras och bearbetas: 

  • systematisk kvali­tets­arbete och processförståelse
  • olika tekniska lösningar för att säkerställa kvalitén
  • insamling och bearbetning av data för att förbättra våra processer

Är du intresserad av att delta? Kontakta vår projekt­ledare Noomi Bergström 0708 – 58 19 55 så berättar hon mer. 

Hedareds Sand & Betong - ett av företagen som ingår i vår fokusgrupp

Hedareds Sand & Betong kallar sig oftast Heda och har ägnat över sex decennier åt att formge byggelement, trädgårds­murar, stödmurar och marksten som håller i längden. Företaget är med i vår nuvarande fokusgrupp och är dessutom ett av våra partnerföretag.

Vi passade på att ställa tre snabba frågor till företagets VD Kristofer Samuelsson för att höra om deras framtida utmaningar och möjligheter gällande industriell digitalisering.

1. Vad innebär digita­li­sering för ert företag och vad har ni för utmaningar framöver?

Vi har två tydliga ingångar i digita­li­se­ringen. Båda är egentligen ganska grund­läg­gande: ta bort frustration kring arbets­upp­gifter vi idag sköter med papper samt effek­ti­visera infor­ma­tions­flödet. Vi utvecklar dessutom vårt lednings­system parallellt och ser en utmaning i att göra föränd­ringarna i rätt ordning.

2. Vilka möjligheter ser du med deltagandet i fokusgruppen?

Att bolla tankar och idéer med andra i liknande situation så att inte alla behöver gå i samma fällor samt att få tillgång till träffsäkra utbildningar.

3. Vad ser du för nytta med att delta i ett sådant här sammanhang?

I fokus­gruppen är det en bra, ödmjuk inställning. Man kan lära av varandra utan någon dumstrut” för att man inte redan är perfekt.

Våra fokus­grupper

Syftar till att samla våra partner­fö­retag för att hitta gemensamma berörings­punkter, diskutera aktuella områden och lära av varandras erfarenheter.

Håll ögonen öppna för nya fokus­grupper och tipsa oss gärna om områden ditt företag är intres­serade av delta i. 

Nuvarande fokus­grupper

  • Industriell digita­li­sering
  • Ledarskap och lean

Läs mer

Kontakta oss för mer information

Foto av Johan Bengtsson
Foto av Noomi Bergström

← Till nyhetsarkiv