Skip to content

Framtidens utbildning är här hos oss!

Wow! Framtidens utbildning är här hos oss. Vi på Göteborgs Tekniska College vill glatt informera att i höst startar vi den helt nya YH-utbild­ningen Digita­li­se­rings­ledare – smart industri”. 

Fem snabba

 • För vem? Till dig som vill kompe­tens­ut­veckla dig inom industriell digitalisering.
 • När? Kursstart hösten 2020.
 • Var? I hjärtat av Volvo Person­vagnar i Torslanda.
 • Syfte? Öka morgon­dagens behov av att leda digita­li­se­rings­projekt inom industrin.
 • Lösning? Utbild­ningen leder till bestäl­lar­kom­petens för att kunna imple­mentera industri 4.0 i din egna verksamhet.

Mer information och anmälan inom kort!

Kursö­versikt

 • Automa­ti­se­rings­teknik 15 p
 • Digita­li­sering i den smarta fabriken 10 p
 • Digita­li­se­rings­strategi 15 p
 • Examens­arbete 50 p
 • Industriell IT 15 p
 • Intro­duk­tionskurs 10 p
 • Ledarskap i förändring 10 p
 • Molntek­nologi 20 p
 • Organi­sa­tions­teori och processkart­läggning 30 p
 • Program­mering 10 p
 • Projekt­ledning och kommu­ni­kation 15 p

Summa 200 poäng


← Till nyhetsarkiv