Skip to content

Full pott i årets ansökningsomgång hos Myndigheten för yrkeshögskolan

Idag meddelade Myndigheten för yrkes­högskolan, MYh, vilka YH-utbildningar som kommer att få starta hösten 2021 och framåt. Till vår stora, stora glädje beviljades vi alla de tre utbildningar vi ansökt om att få starta!

Många utbildningsanordnare ansökte

I år kom det in ett ovanligt stort antal ansökningar till Myndighetens för yrkeshögskolan och endast 33% beviljades. Sett till antalet utbildningsplatser rör det sig dock om fler än någonsin tidigare, närmare 40 000.

- Det är riktigt roligt att vår yrkeshögskola fortsätter att växa och att vi kan fortsätta hjälpa regionen med rätt kompetens, berättar en glad Andrea Palmberg efter dagens besked.

En helt ny utbildning och två långkörare

Distri­bu­tions­e­lekt­riker 220 YH-poäng är en helt ny utbildning som vi ansökt om tillsammans med Göteborgs Energi och ett stort antal andra energi­fö­retag i regionen. 

Produk­tions­lo­gistik 200 YH-poäng har vi erbjudit tidigare och är en mycket populär utbildning som gör det möjligt att kombinera jobb med studier då den bedrivs på deltid-och distans.

Produk­tions­ut­veckling 400 YH-poäng är vår klassiker som vi erbjudit sedan yrkes­högskolan startade. Utbild­ningen är en heltids­ut­bildning under två år. 

Ytterligare två utbildningar startar i höst

Vi har sedan tidigare beviljade medel att i höst starta vår heltids­ut­bildning Under­hålls­tek­niker — el och automation 420 YH-poäng samt Digita­li­se­rings­ledare — smart industri 200 YH-poäng som är en deltids­ut­bildning på distans.

Ansökan öppnar 1 februari

Det går att ansöka till våra utbildningar via YH​-antagning​.se mellan 1 februari och 1 maj.

Resultat ansök­nings­omgång 2020

Denna ansök­nings­omgång fick Myndigheten för yrkes­högskolan in 1482 ansökningar, varav 485 beviljades starter. Antalet utbild­nings­platser ökade med närmare 40 000, vilket innebär att yrkes­hög­skolans totala utbud är drygt 128 000 utbild­nings­platser med slutår 2021 och framåt. 

Läs mer om resultatet

Frågor?

Har du frågor gällande våra yrkes­hög­sko­le­ut­bild­ningar är du välkommen att kontakta verksam­hets­ledare Andrea Palmberg andrea.​palmberg@​gtc.​com eller 0708 – 58 19 81.


← Till nyhetsarkiv