Skip to content

Fyra nya korta YH-utbildningar beviljade

I veckan fick vi reda på att vi fått fyra nya korta utbildningar beviljade av Myndigheten för yrkes­högskolan. Fokus på dessa utbild­ningarna är att kompe­tens­ut­veckla för det nya förut­sätt­ningarna inom fordons­bran­schen och utmaningarna mekaniker och tekniker möter med dagens el- & hybridfordon. 

Utbildningskoncept som passar dig som är yrkesverksam

Korta utbildningar inom yrkeshögskolan introducerades 2020 och ger nya möjligheter till kompetensutveckling. Enligt Myndigheten för yrkeshögskolan är syftet med utbildningsformen att stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning samt bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga lärandet.

- Vi ansökte om fyra helt nya utbildningar och glädjande nog kan jag berätta att alla fyra blev beviljade, säger en glad Andrea Palmberg.

Utbildningarna kommer ske på distans och är alla på heltid, tre av utbildningarna är på 5 veckor och en längre introduktionskurs är på 8 veckor.

Fokus på el- och batteriteknik

Våra nya utbildningar är framtagna tillsammans med våra samar­bets­partners inom industrin och är optimerade för dig som är yrkes­verksam tekniker eller mekaniker inom fordonsin­du­strin och den fordons­tek­niska sektorns verkstäder och eftermarknad. 

Dagens omställning från konven­tio­nella drivmedel till alternativa drivsystem omfattas av förändrade arbetssätt, metoder och risker. Omställ­ningen ställer krav på ny kompetens inom olika nyckel­tek­no­logier som skapar förut­sätt­ningar för den snabba utveckling och framfart som dagens elfordon visar.

Dessa utbildningar täcker precis den bredd och det djup branschen efterfrågar och framför allt tangerar utbildningarna både dagens och morgondagens behov av högvoltskompetens!

– Stefan Lust, Utbildningschef på ProMeister

Kontakta oss för mer information

Foto av Edin Oruc
Foto av Andrea Palmberg

← Till nyhetsarkiv