Skip to content

Glädjande besked från Myndigheten för yrkeshögskolan

Idag meddelade Myndigheten för yrkes­högskolan, MYh, vilka YH-program som beviljas statsbidrag i ansök­nings­om­gången 2022. Vi är mycket glada att vårt program Under­hålls­tek­niker — el och automation får fortsatt förtroende tre år framöver. 

Efter flera år av kraftig expansion har myndighetens ambition i år varit att bibehålla volymerna på yrkeshögskolans program. I årets ansökningsomgång har 419 av de 1207 ansökningarna blivit beviljade. Vi är mycket glada att vår utbildning Underhållstekniker - el och automation får fortsatt förtroende och vi ser det som ett kvitto på att utbildningen bedrivs med hög kvalitet.

Vi vet att rätt kompetens är en nyckel för att svensk industri ska klara av den pågående omställningen mot ökad hållbarhet, automatisering, digitalisering och elektrifiering och att kompetens inom underhåll är extra eftertraktad

– Andrea Palmberg, verksamhetsledare

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Linn Ramstedt

← Till nyhetsarkiv