Skip to content

Greta Braun är en förebild – det kan du också vara!

Igår 28 januari 2020 ägde årets första nätverk­sträff med Sigma Smart Women Society i Göteborg rum. Inspi­ra­tören och förebilden Greta Braun var en av föreläsarna på kvällens kvinnliga nätverksträff.

Förebilder är avgörande för de val vi tar i livet. Om vi ska våga fatta val som bryter mot rådande normer, måste vi ha förebilder som ger oss modet att våga ta svåra beslut. Därför är förebilder extra viktiga för unga tjejer som funderar på studier och arbetsliv inom teknikbranschen. På detta tema talade Göteborgs Tekniska Colleges projektledare Greta Braun tisdag 28 januari för inte mindre än 300 åhörare i Sigma Smart Women Society.

Greta är till vardags projekt­ledare för Production for Future, en del av Smarta Fabriker. Production for Future arbetar för hållbarhet och mångfald i framtidens digitala industri och har bland annat som målsättning att just tillhan­da­hålla förebilder för unga tjejer som är nyfikna på teknik­bran­schen. Därför består Gretas projek­t­or­ga­ni­sation i Production for Futures av enbart tjejer som pluggar eller har pluggat olika tekniska utbildningar på gymnasiet, Yrkes­högskolan och Chalmers Tekniska Högskola. Tillsammans utgör de ett brett spektrum av möjlighet till identi­fi­kation och inspiration med målet att fler tjejer ska våga välja teknik.

Ja, Greta och hennes kollegor är verkligen goda förebilder! Vem är din förebild? Och vem är du förebild för?


← Till startsidan