Skip to content

Gymnasiedagarna och Future Skills

8 – 10 oktober deltar vi på Gymna­si­e­da­garna där både deltagare och personal finns på plats och informerar om oss och våra tre gymnasieprogram. 

I samband med Gymnasiedagarna anordnas Future Skills, ett samarbete mellan GR, Business Region Göteborg, Näringslivsgruppen och Arbetsförmedlingen, som visar exempel på framtida yrkesroller. Där finns både våra ägarbolag, Teknikcollege och Smarta Fabriker representerade.

Frågor om vår medverkan besvaras av Hanna Geterud 0708-58 19 40.


← Till startsidan