Skip to content

Gymnasieelever och lärare på praktik och jobbskuggning i Europa

Yes! Äntli­gen får elever och per­son­al möj­lighet att prak­tis­era och jobb­skug­ga utan­för Sveriges gränser igen. I hel­gen flög tolv gymnasieung­do­mar från klassen Rhea och tre lärare från maskin- och automa­tion­s­grup­pen iväg från Land­vet­ter till oli­ka des­ti­na­tion­er runt om i Europa.

Beviljade medel från Erasmus+

Det är tack vare beviljade medel från Universitets- och högskolerådets (UHR) program Erasmus+ som denna möjlighet kan ges. Göteborgs Tekniska College är ackrediterade hos UHR sedan 2016 och har genom programmet samarbeten med ett tjugotal företag, skolor och organisationer runt om i Europa. Det är dit vi sänder både elever på praktik och medarbetare på jobbskuggning, men vi driver även ett flertal innovations- och förbättringsprojekt tillsammans.

Läs mer om Erasmus+

Fyra olika destinationer

I helgen reste tolv gymna­si­eung­domar från klass Rhea till fyra olika desti­na­tioner. Under åtta veckor ska de genomföra sin sista praktik­period innan det är dags för gänget att ta gymna­si­e­examen i juni.

Volvo Car Academy Gent, Belgien
Krish Furtado, Daniel Abrahamsson, Gustav Rosenberg och David Wadström

Volvo Trucks Lyon, Frankrike
Plamen Nenov och Minna Nicolic

Volvo Car Madrid, Spanien
Arvid Boisen och Simon Benstorp

GIG & Gassner i Vöcklabruck, Österrike
Tilda Ek, Emil Lindén, Jonas Lutschke och Noa Pecillo

Det känns så kul att ge elever och lärare denna möjlighet, vi har sett fram emot detta länge nu.

– Josefine Larsson, Manager International Relations

Jobbskuggning på Island

Nästa gäng att lyfta från Landvetter under helgen var lärarna Emina Atic och Roger Skog som tillsammans med sin gruppledare Martin Holmudd ska jobbskugga hos vår partner­or­ga­ni­sation Idan Fraedslu­setur EHF i Reykjavík på Island. Under veckan kommer de att utbyta pedagogiska erfaren­heter men även besöka ett och annat teknikföretag.

Följ upple­vel­serna på Instagram

Under vecka 39 kommer ni kunna följa lärarnas Islandsvis­telse och vecka 41 kommer ungdomarna att dela med sig från sina respektive praktik­platser via GTG:s Instagram­konto @gtg.gymnasium.

Fler kommer att få möjlighet under läsåret

Om Covid-19 tillåter kommer vi kunna skicka cirka 45 elever från GTG eller vår yrkes­högskola på praktik utomlands under läsåret. Därutöver finns möjlighet till jobbskuggning för cirka tio medarbetare med syfte att höja teknik‑, språk- och inter­kul­tu­rella kunskaper.

Frågor?

Vill du veta mer om vårt inter­na­tio­na­li­se­rings­arbete är du välkommen att kontakta Josefine Larsson.

Josefine Larsson
Manager Inter­na­tional Relations
josefine.​larsson@​gtc.​com
0708 – 58 19 77


← Till nyhetsarkiv