Skip to content

Hur kan vi förstärka effekterna av onlinelärande på arbetsplatsen?

Vi på Göteborgs Tekniska College arbetar ständigt med att utveckla vår pedagogik för att anpassa den efter industrins behov. Just nu medverkar vi i ett projekt kallat Digital pedagogik och kompe­tens­ut­veckling för industrin där vi undersöker hur effekterna av online­lä­rande kan förstärkas genom att kombineras med olika pedagogiska modeller för socialt lärande.

Vi tror att effekterna av självstudier online kan förstärkas av socialt lärande

Självstudier online är idag en populär metod för kompetensutveckling. Men många upplever plugget på egen hand som en stor utmaning. Det är svårt att avsätta tiden och hitta motivationen på egen hand.

Göteborgs Tekniska Colleges pedagogiska grundsyn säger oss att lärandet uppstår i samspel mellan människor och miljöer, tex. den lärandes jobbarkompisar och arbetsmiljö. Därför tror vi att effekterna av självstudier online kan förstärkas om det kombineras med olika former av s.k. socialt lärande, dvs möten mellan människor. Det här vill vi testa i Digital pedagogik och kompetensutveckling för industrin genom att addera olika modeller för socialt lärande till onlinelärandet.

Onlineutbildningarna har kommit för att stanna och det är det våra partnerföretag i första hand frågar efter idag.

– Anna Cato Moe, verksamhetsledare

Projektet utforskar olika pedagogiska modeller

Vi måste hitta metoder som hjälper kursdel­ta­garna att fullfölja sina studier online och som förstärker effekterna av online­lä­randet. Det här projektet är en fantastisk möjlighet för oss att utforska olika pedagogiska modeller som kan bidra till detta.

Nu söker vi företag som vill medverka i projektet

Vill du och ditt företag veta mer om hur ni på er arbetsplats kan bli bättre på online­lä­rande? Vi söker industri­fö­retag som vill medverka i projektet och utbild­ningen Systematisk felsökning. 

Läs mer & gör en intresseanmälan

Projektet drivs av RISE med finan­siering från Vinnova

Digital pedagogik och kompe­tens­ut­veckling för industrin är ett projekt som drivs av RISE Profes­sional Education med finan­siering från Vinnova.

Logotyp Rise
Vinnova green payoff rgb

Kontakta Johannes Persson för mer information

Foto av Johannes Persson

← Till nyhetsarkiv