Skip to content

Volvostegets teoriveckor kickar igång

Idag kickar Volvostegets teoriveckor igång runt om i landet och vi välkomnar årets ungdomar från Tuve-fabriken till oss.

Tolv veckor teori med start i november

Först deltar ungdomarna i två intro­duk­tions­veckor för att sedan gästa våra lokaler var tredje vecka fram till vecka 15. Gruppen kommer att studera lagarbete, produk­tions­pro­cessen, kvalitet, underhåll och människa-industri-samhälle och avsluta teoridelen med fyra fördjup­nings­veckor i maj och juni med montering som profil.

Vi ansvarar för hela teoridelen i hela landet

Sedan starten av Volvosteget 2012 har Göteborgs Tekniska College haft en aktiv roll i att leverera utbild­nings­in­ne­hållet i programmet till anlägg­ningar på elva orter runtom i landet. Målet har varit att ge alla deltagare samma höga nivå av teoretisk kunskap och kvali­tets­säkra utbild­nings­in­slaget i hela programmet.

Har du frågor om teoridelens upplägg är du välkommen att kontakta projekt­ledare Noomi Bergström 0708 – 58 19 55

Volvo­kon­cernens yrkes­in­riktade utildning

Volvosteget är Volvo­kon­cernens yrkes­in­riktade ettåriga utbildning inom industri­pro­duktion som riktar sig till arbetslösa unga. För att söka ska man vara 18 – 23 år, ha en avslutad gymna­si­e­ut­bildning med godkända betyg i kärnämnena samt vara inskriven som arbets­sö­kande på Arbets­för­med­lingen. Om man blir antagen väntar en visstids­an­ställning hos Volvo­kon­cernen under ett år med avtalsenlig lön.

Läs mer på www​.volvosteget​.se


← Till startsidan