Skip to content

Insamling till förmån för föräldralösa barn i Kibera

Vi på Göteborgs Tekniska College har i tolv år haft möj­lighet att spon­sra skol­gån­gen för 13 föräld­ralösa barn på Sowe­to Acad­e­my i slu­mom­rådet Kib­era i Kenya. Nu har vi alla chans att hjäl­pa till igen och de insam­lade medlen kom­mer att gå oavko­r­tat till bar­nens skolgång.

Varje krona får dubbel effekt

Fram till jul samlar vi ihop frivilliga donationer från studerande och personal på Göteborgs Tekniska College. Företaget kommer sedan att dubblera den insamlade summan, vilket innebär att varje krona får dubbel effekt.

Du bidrar lättast genom att swisha en slant till 0708-58 19 06. Mottagare: Markus Wiedel.

De insamlade pengarna används till att köpa in skolmat, läromedel och att hålla igång ett internat för flickor som annars riskerar bortgifte eller att utnyttjas. Att ge barn möjlighet till skolgång tror vi är ett långsiktigt hållbart sätt att hjälpa både individer och ett samhälle ur fattigdom.

– Markus Wiedel, projektledare

I februari besöker gymna­si­e­e­lever och lärare Soweto Academy

Genom åren har gymna­si­e­e­lever tillsammans med lärare besökt Soweto Academy vid flertal tillfällen inom ramen för Atlas-programmet. I februari är det dags igen! En grupp elever i årskurs tre på det industri­tek­niska programmet åker ner tillsammans med fyra lärare. Gruppen kommer att besöka Soweto Academy och överlämna gåvan, men även delta på lektioner och genomföra workshops tillsammans med elever på skolan. 

Läs mer om Kenya-projektet

Gåvobrev till gästföreläsare

Gästfö­re­läsare hos oss är genom det gåvobrev de får med och bidrar till en hel veckas måltid för en klass på Soweto Academy. 

Om Soweto Academy

Skolan är en grund- och gymna­sie­skola med cirka 500 elever. Många av eleverna är föräld­ralösa på grund av HIV/AIDS. Den är religiöst och politiskt obunden och olika etniciteter är välkomna. Skolan finansieras genom elevavgifter.

Kontakta Markus Wiedel för mer information

Foto av Markus Wiedel

← Till nyhetsarkiv