Skip to content

IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin

Omställ­nings­lyftet var ett pilot­projekt med en effektiv arbetstid på nio månader och syftade till att accelerera den gröna omställ­ningen inom svensk industri. Vår målgrupp i projektet var tillver­kande små och medelstora företag. 

Nu delar vi med oss av resultatet från Omställningslyftet

Under 2022–2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet.

Omställningslyftet var ett pilotprojekt med en effektiv arbetstid på nio månader och syftade till att accelerera den gröna omställningen inom svensk industri. Vår målgrupp i projektet var tillverkande små och medelstora företag.

Genom projektet kunde vi erbjuda en stor och varierad verktygslåda till företagen, från inspirerande och kunskapshöjande aktiviteter till coachning och genomförandeplaner.

IUC-nätverket levererade över förväntningarna i 7 av 9 resultatindikatorer för projektet.

I vår vitbok från Omställningslyftet kan du läsa om företagens egna röster från vårt arbete tillsammans med dem. Men också få en mer detaljerad bild om våra metoder och arbetssätt som gör att vi både kan utmana företagen och stötta dem i deras förändringar och förnyelser.

I vitboken finns det också intervjuer med externa röster och aktörer som har varit helt avgörande för vår förmåga att leverera i projektet. Exempelvis Björn Langbeck, industriell expert på Tillväxtverket, Malin Johansson, nationell projektledare för Omställningslyftet, Birgitta Öjmertz, programdirektör för Produktionslyftet och Lars Henrik Jörnving, Vice president på Scania.

Finansiärer

Omställ­nings­lyftet finani­se­rades med stöd från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Ta del av resultatet

Nedan hittar du länken till Omställ­nings­lyftets vitbok där du kan läsa mer om resultatet, intervjuer och höra om deltagande företag likväl aktörer bakom. Vitboken finns som PDF och går att ladda ner.

Läs mer om resultatet i vår vitbok

Kontakta Johannes Persson för mer information

Foto av Johannes Persson

← Till nyhetsarkiv