Skip to content

Johannes & Agnes studerar till distributionselektriker

Framtiden är elekt­ri­fierad och för att säkerställa att all el kommer till rätt plats vid rätt tillfälle och på rätt sätt behövs fler distri­bu­tions­e­lekt­riker. Därför finns vår allra nyaste utbildning som under ett år ger de studerande de kunskaper och färdigheter som behövs för att efter examen kunna axla rollen som distri­bu­tions­e­lekt­riker. Agnes Dahlin och Johannes Andreasson är två studerande som tog denna chans och de är nu, när vi träffar dem, fem månader in på utbild­ningen. Hur hamnade de här och vad tycker de om utbild­ningen så här långt? 

Har två skilda bakgrunder sedan tidigare

Johannes har en bakgrund inom teknik och berättar att han arbetat både inom kompositbranschen och med industrimontage. Agnes, å andra sidan, kommer från ett helt annat håll och har förutom tio år inom vården även arbetat inom detaljhandeln, skola och restaurang. Gemensamma faktorer för dem när de valde att söka utbildningen var att de båda hade en önskan att få arbeta mer självständigt, praktiskt och inte minst utomhus.

Förut­bild­ningen gav Agnes möjlighet att bli antagen

När vi frågar dem varför de valde just en yrkes­hög­sko­le­ut­bildning svarar båda att den tydliga kopplingen till yrkesrollen och de kompetenser som faktiskt efterfrågas var avgörande. Agnes lyfter fram att utbild­ningens längd och det faktum att en förut­bildning gav henne en möjlighet att komma in utan en teknisk bakgrund var viktigt för henne. Hon tycker även att studietiden blir mer effektiv när allt man lär sig är inriktat mot yrkesrollen.

Det känns också som att alla som går här gör det för att de vill, inte för att man måste och det skapar ju ett väldigt bra klimat. Många är ju ens framtida arbetskamrater också vilket gör det extra kul!

– Agnes Dahlin

De praktiska momenten är roligast

Att de har olika förkun­skaper med sig gör att de upplever den första delen av utbild­ningen lite olika. För Johannes är ganska mycket bekant men han har fått med sig djupare kunskaper om elsäkerhet, lagar och förord­ningar. Det är även en del nytt inom den praktiska delen då han berättar att han mestadels sysslat med svagström och styrkretsar innan. Det är ju skillnad på en styrkabel till en givare och en högspän­nings­kabel som skall klara flera tusen volt!

För Agnes är allt i utbild­ningen nytt. Men hon säger att hon är glad över att ha lite studi­e­teknik i bagaget för att ta sig an de teoretiska delarna. I de praktiska delarna har jag dock inte mycket annat än intresse och envishet att använda mig av, säger hon men är samtidigt ett levande bevis på att det räcker långt.

Både Agnes och Johannes är överens om att de praktiska momenten är allra roligast och gillar att de får testa, öva och prova med yrkes­spe­cifika material, metoder och verktyg. Särskilt Johannes uppskattar att vara utomhus och vill gärna arbeta med elnät i skogen och glesbygd då han trivs i naturen och gillar att klättra i stolpar och arbeta fysiskt. Agnes har som mål att få se och prova så mycket som möjligt både under utbild­ningen och i sitt framtida yrkesliv. Det finns olika vägar inom branschen som känns lockande, säger hon. Både inom nypro­jek­tering och underhåll.

När vi avslut­ningsvis frågar vem de tycker ska söka yrkes­hög­sko­le­ut­bild­ningen Distri­bu­tions­e­lekt­riker är de överens; någon som är intresserad av teknik, gillar att arbeta praktiskt, tycker om att vara ute och inte vara rädd för fysiskt arbete. Båda uttrycker också att de känner att yrket är menings­fullt och viktigt.

Det känns också som att det finns få yrken som erbjuder ett sådant aktivt miljöarbete, man har ju möjlighet att nästan varje dag utföra handfasta arbetsuppgifter som gör skillnad för framtiden.

– Agnes Dahlin

Mer information om utbildningen

För att ansöka till utbild­ningen krävs att du har en gymna­si­e­examen och minst godkänt betyg i kursen Praktisk ellära. Saknar du betyg i kursen finns möjlighet att bli antagen genom vår förutbildning. 

Sista ansök­ningsdag till höstens utbild­nings­start är 1 maj. 

Distri­bu­tions­e­lekt­riker 220 YH-poäng

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Jim Laaksonen

← Till nyhetsarkiv