Skip to content

Spännande möten på Karriärdagen 2023

22 mars mötte företag och utbild­nings­an­ordnare våra elever och studenter i våra lokaler på Volvo Torslanda för årets Karriärdag. Och vilken dag det blev. 

Onsdagen 22 mars hade vi fokus på framtiden i våra lokaler på Volvo Torslanda. Dagen startade med att våra gymnasieelever som går sitt tredje år på GTG fick ta del av en spännande föreläsning av karriärcoach Hannah Bäcklin. Sedan fylldes vår lokal med utbildningsanordnare, spännande industri- och teknikföretag och såklart våra ägarbolag.

Här ser vi bland annat Pågen AB, IAC group, Combitech och Adient.

Vikten av att ha ett kontaktnät efter studierna

Ett mål med denna viktiga dag var att ge både våra gymna­si­e­e­lever och YH-studenter den fantastiskt viktiga möjligheten att kunna blicka in i framtiden och möta potentiella arbets­givare. Ett annat var att ge företagen och utbild­nings­an­ord­narna chansen att möta deras framtida kollegor och studenter.

Vi på Göteborgs Tekniska College tror otroligt mycket på aktiviteter som Karriär­dagen. Kompe­tens­ut­veckling går hand i hand med kompe­tens­ut­veckling och att som elev och student kunna få chansen att träffa framtida arbets­givare och få ett kontaktnät inom branschen är värdefullt. 


Mer om närheten till närings­livet är viktigt. Citat från Noomi om partner­fö­retag och GTC som kompe­tens­för­sörjare.

Anders Hultmark och Kristoffer Skalsky från Provexa Surface Technology AB.

Stort tack till deltagande företag och utbildningsanordnare

 • Adient
 • AB Volvo
 • Altus AB
 • BS Elcontrol
 • BoMek AB
 • Bror Tonsjö
 • Chalmers
 • Combitech
 • Göteborgs Tekniska College
 • IAC Group
 • Jönköping University
 • Linköpings Universitet
 • Pågen
 • Provexa Surface Technology
 • Skill
 • Volvo Cars
 • Volvo Car Retail
 • Volvo GTT
 • Volvo Lastvagnar AB
 • WRKFRC

Vill ditt företag delta 2024?

Vi blickar redan framåt till Karriär­dagen 2024. Vill ditt företag träffa våra elever och studenter som är intres­serade och kunniga inom teknik och industri?

Anmäl er här

Kontakta oss för mer information

Foto av Steve Nilsson
Foto av Noomi Bergström
Foto av Hans Rosén

← Till nyhetsarkiv