Skip to content

Klurigt klimatsmart - plastklämmor får nytt liv

Det ena företaget hade fler plast­klämmor än de visste vad de skulle göra med, medan det andra företaget behövde plast­gra­nulat för att göra sina distanser. Ett lysande exempel på en cirkulär affär. 

Ett företags överskott löser ett annat företags materialbehov

I en tid där hållbarhet och cirkularitet blir allt viktigare, har ett par av IUC Västs medlemsföretag visat vägen genom att hitta en innovativ lösning till två problem.

El-Supply i Ed AB och Trallen AB i Åmål, med olika behov och resurser, kunde kopplas samman av IUC Väst och har tillsammans kunnat skapa en hållbar och effektiv process genom deltagande i vårt samverkansprojekt Industry In West.

Innovativ lösning som gav en hållbar process

Det ena företaget hade överskott av plast­klämmor, som tradi­tio­nellt sett används som engångs­pro­dukter för frakt­säkring. Det andra företaget hade å andra sidan behov av plast­gra­nulat för formsprutning av distanser. Genom att samla in och återanvända plast­kläm­morna istället för att kasta dem, skapades en möjlighet för företagen att tillsammans skapa en hållbar process.

Utnyttja befintliga transporter

Denna lösning innebär inte bara minskat avfall för det första företaget och återvinning för det andra, utan visar också hur hållbarhet kan integreras i affärs­pro­cesser. Genom att utnyttja en befintlig transport som redan passerade det ena företaget, behövdes inga extra transporter, vilket både minskade kostnader och miljöpåverkan.

Vi är glada för att närmare ett ton påsklämmor årligen får nytt liv och blir distanser hos Trallen i Åmål. Ett bra exempel på hur nätverkande genom IUC bidrar till en cirkularitet som minskar vår miljöpåverkan

– Robert van Brakel, vd, El-Supply AB

Det känns bra att återvinna något som annars skulle ha slängts. En vinst för miljön!

– Tony Magnusson, vd Trallen AB.

Win-win-situation för både företag & miljö

Genom att tänka kreativt och samarbeta kan företag spela en aktiv roll i att bygga en mer hållbar framtid. Det här är verkligen ett klockrent exempel på hur företag kan göra skillnad genom att tänka utanför boxen och samarbeta för en grönare framtid. IUC Väst är glada att ha varit en del av den här fantastiska resan och ser fram emot att se fler uppfin­ningsrika lösningar i västsverige som ett resultat av projektet Industry In West.

Genom att omvandla plastavfall till användbara produkter visar ett företag inte bara sitt engagemang för miljön, utan skapar också en sluten cirkel där resurser utnyttjas effektivt. Att använda plastspill som råmaterial för nya produkter är inte bara smart affärsmässigt, utan också ett steg mot en mer hållbar framtid.

– Fredrik Johansson, industriutvecklare IUC Väst.

Så gick det till

När IUC Väst i höstas besökte El-Supply i Ed fick de se stora påsar med plast­klämmor som företaget inte visste vad de skulle göra med. Alla som ville ha hade fått och en påse åkte med tillbaka till kontoret.

IUC Väst bollade flera förslag på lösning, det mest naturliga att fortsätta använda som plast­klämmor runt till exempel plastpåsar fungerar i teorin men inte i verklig­heten – volymen var för stor.

Nån månad senare besökte Fredrik och Peter Trallen i Åmål och fick se att de tillverkade distanser av plastgranulat.

Fredrik Johansson och Peter Bratt, industri­ut­vecklare IUC Väst.

Då föddes idén!

IUC bolagens stöttande funktion exemplifierad

IUC Väst har stöttat företagen genom hela processen, från att identifiera möjligheten till att genomföra samarbetet. De har gett rådgivning och teknisk expertis för att säkerställa att återvin­nings­pro­cessen sker på ett effektivt och hållbart sätt. Dessutom har de bidragit med att koordinera logistiken kring insamling och transport av plast­kläm­morna mellan de två företagen.

Vi stöttar ditt företag i omställning

Aktiviteten arrangeras inom ramen för Industry In West. Ett samver­kans­projekt mellan Västsve­riges IUC-bolag: IUC Väst, IUC Sjuhärad, TEK Kompetens, IDC West Sweden och oss på Göteborgs Tekniska College. Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utveck­lings­fonden, Västra Götalands­re­gionen, Region Halland, Skaraborgs Kommunal­förbund och Fyrbodals Kommunal­förbund.

Läs mer om Industry in West

Industry in West finaniseras med stöd från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström

← Till nyhetsarkiv