Skip to content

Låt oss presentera vår nya styrelse

Tisdag 30 maj ägde vår bolags­stämma rum på Volvo Penta Krossholmen och en ny styrelse valdes för kommande verksam­hetsår. Styrelsen består av repre­sen­tanter från både näringsliv och kommun och leds av ordförande Lennart Börjesson från Volvo Group. 

Styrelsens uppdrag

Göteborgs Tekniska College drivs som ett aktiebolag och eventuell vinst återinvesteras alltid i verksamheten. Styrelsen sätter upp mål för verksam­heten i stort och leder arbetet framåt.

Företagets övergripande mål

  • Vi skall bedriva en kvalitativ och attraktiv industriteknisk utbildning, som uppfyller industrins krav på kompetens
  • Vi skall erbjuda en stimulerande och kreativ lärmiljö med relevant pedagogik för så väl ungdomar som vuxna i deras lärande
  • Vi skall aktivt verka för att deltagarna har goda förutsättningar för karriärutveckling, i så väl yrkesliv som fortsatta studier
  • Vi skall aktivt verka för att minska den sneda könsfördelningen av rekryteringen av kvinnor/flickor till utbildning inom den industriellt tekniska sektorn

Styrelsens samman­sättning

Lennart Börjesson (ordf.)
Volvo Group

Maria Rosenkrantz Sundemo
Volvo Group

Cecilia Hallengren Aronsson
Volvo Group

Gustaf Klefbom
Volvo Car Corporation

Johan Taws
Volvo Car Corporation

Christer Persson
Göteborgs Stad (M)

Anders Moberg
Göteborgs Stad (S)

Tomas Berndtsson
Göteborgs Stad

Från vänster: Cecilia Hallengren Aronsson, Maria Rosenkrantz Sundemo, Tomas Berndtsson, Anders Moberg, Lennart Börjesson, Christer Persson och Gustav Klefbom

Tack!

Vi vill också tacka Helena Gyllencreutz, Volvo Car Corporation, och Bengt Sabel, Göteborgs Stad (S), för ert engagemang i styrelsen.

Kontakta Ewa Ekman för mer information

Foto av Ewa Ekman

← Till nyhetsarkiv