Skip to content

Låt oss presentera vår nya styrelse

Måndagen den 30 maj ägde vår bolags­stämma rum på Lindholmen och en ny styrelse valdes för kommande verksam­hetsår. Styrelsen består av repre­sen­tanter från både näringsliv och kommun och leds av ordförande Lennart Börjesson från Volvo Group. 

Styrelsens uppdrag

Göteborgs Tekniska College drivs som ett aktiebolag och eventuell vinst återinvesteras alltid i verksamheten. Styrelsen sätter upp mål för verksam­heten i stort och leder arbetet framåt.

Företagets övergripande mål

  • Vi skall bedriva en kvalitativ och attraktiv industriteknisk utbildning, som uppfyller industrins krav på kompetens
  • Vi skall erbjuda en stimulerande och kreativ lärmiljö med relevant pedagogik för så väl ungdomar som vuxna i deras lärande
  • Vi skall aktivt verka för att deltagarna har goda förutsättningar för karriärutveckling, i så väl yrkesliv som fortsatta studier
  • Vi skall aktivt verka för att minska den sneda könsfördelningen av rekryteringen av kvinnor/flickor till utbildning inom den industriellt tekniska sektorn

Styrelsens samman­sättning

Lennart Börjesson (ordf.)
Volvo Group

Maria Rosenkrantz Sundemo
Volvo Group

Cecilia Hallengren Aronsson
Volvo Group

Gustaf Klefbom
Volvo Car Corporation

Helena Gyllencreutz
Volvo Car Corporation

Christer Persson
Göteborgs Stad (M)

Bernt Sabel
Göteborgs Stad (S)

Tomas Berndtsson
Göteborgs Stad

Från vänster: Lennart Börjesson, Cecilia Hallengren Aronsson, Bernt Sabel, Christer Persson, Gustav Klefbom och Helena Gyllencreutz.

Det var riktigt roligt att vi återigen fick möjlighet att träffas på plats och det känns fantastiskt att vår styrelse har ett mycket starkt engagemang för oss och vår verksamhet.

– Ewa Ekman, VD och rektor

Tack!

Vi vill också tacka Camilla Antonsson, Volvo Car Corporation, och Olle Philipsson, Göteborgs Stad (S), för ert engagemang i styrelsen.

Kontakta Ewa Ekman för mer information

Foto av Ewa Ekman

← Till nyhetsarkiv