Skip to content

Ledningsgruppens näringslivsrepresentanter besökte oss

I strålande solsken hälsade vår verksam­hets­ledare Andrea Palmberg delar av lednings­gruppen för yrkes­hög­sko­le­pro­grammet Distri­bu­tions­e­lekt­riker välkomna till vårt lärcenter vid Volvo Torslanda. Syftet med besöket var att visa vår helt nya lärmiljö utomhus, men även träffa studerande och lärare. 

Ledningsgruppens ansvar är att de studerande får den kompetens arbetslivet efterfrågar

Liksom alla utbildningar inom yrkeshögskolan genomförs vårt ett-åriga program Distributionselektriker 220 YH-poäng i ett nära samarbete med näringslivet. Bakom utbildningen står bland annat Göteborg Energi, Trollhättan Energi, Nordion Energi, Vara Energi, Falkenberg Energi, Mölndal Energi, Lerum Energi, Uddevalla Energi, Kungälv Energi och One Nordic. Alla med representanter i programmets ledningsgrupp.

Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar att utbildningens mål uppfylls och att de studerande som examineras har den kompetens som arbetslivet faktiskt efterfrågar. Utöver näringslivet består gruppen av utbildningsledare, studerande samt representanter från det offentliga skolväsendet.

Läraren Jim berättar om utbild­ningens upplägg

Stor del av studietiden är förlagd till vårt helt nya klassrum utomhus och Jim Laaksonen som är ansvarig lärare berättar att de studerande under utbild­nings­tiden ska bygga upp ett överskådligt lokalnät med alla ingående komponenter så de lär sig sambandet mellan de olika delarna.

Vidare berättar arbets­livsko­or­di­nator Hans Rosén att redan om två veckor är det dags för lärande i arbete, LIA. En kurs där de studerande med stöd av en handledare får applicera de kunskaper de fått på skolan på ett företag i branschen. Och några i klassen fick under besöket faktiskt möjlighet att träffa repre­sen­tanter från företaget de snart ska spendera tio veckor hos.

Vi tackar Patrik Andreasson från Göteborg Energi, Marcus Lindgren från One Nordic samt Johan Sellin från Nordion Energi för att ni tog er tid att besöka oss och klassen denna soliga aprildag. 

I vårt uteklassrum byggs ett överskådligt lokalnät under utbildningstiden.
De studerande får träna på att klättra i stolpar och utföra arbete på höga höjd.

Läs mer om utbildningen

Just nu rekryterar vi till höstens utbild­nings­start. Distri­bu­tions­e­lekt­riker är en utbildning för personer som trivs utomhus och vill arbeta med att åtgärda akuta fel, underhålla trans­for­ma­tor­sta­tioner och klättra i elstolpar.

Distri­bu­tions­e­lekt­riker 220 YH-poäng

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg

← Till nyhetsarkiv