Skip to content

Nationell yrkesutbildning

Idag meddelade Myndigheten för yrkes­högskolan vilka utbild­nings­an­ordnare som får delta i pilot­verk­sam­heten gällande nationell yrkes­ut­bildning. Vi är oerhört glada att vi fick båda våra ansökningar beviljade; Distri­bu­tions­e­lekt­riker och Industri­tek­niker — underhåll & automation. 

Ettåriga utbildningar där teori varvas med lärande i arbete

Genom dagens besked kommer vi delta i pilotverksamheten nationell yrkesutbildning, en helt ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna. Utbildningsformen tar sin utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan, vilket innebär att utbildningarna ska ge de studerande teoretisk förankring inom yrkesområdet i kombination med lärande i arbete. Utbildningarna är båda ett år långa och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. I ledningsgrupperna kommer representanter från branscherna att delta.

Utbildningarna startar i höst och mer information och möjlighet till ansökan kommer att komma inom kort på vår hemsida.

Vi på Göteborgs Tekniska College ser fram emot att delta i denna pilotverksamhet. Det är en fin möjlighet för oss att vara med och bygga något nytt och utveckla detta tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan, arbetslivet och andra anordnare.

– Andrea Palmberg, verksamhetsledare

Distri­bu­tions­e­lekt­riker

Under tre års tid har vi bedrivit utbildning inom yrkesrollen och byggt upp en omfattande utbild­nings­miljö utomhus, vilken vi ser fram emot att fortsätta utbilda framtidens distri­bu­tions­e­lekt­riker i.

Utbild­ningen togs fram på uppdrag av energi­bo­lagen i Göteborgs­re­gionen som ett led i det stora kompetens­behov som finns inom yrkesrollen. 

I lednings­gruppen medverkar repre­sen­tanter från Göteborg Energi, Vattenfall, One Nordic, Nordion energi, Falkenberg Energi, Mölnda­le­nergi, Kungäl­ve­nergi, Nätkraft Borås och Ale el.

Vi ser ett mycket stort behov av kompetens inom underhåll och automation framöver och står därför bakom denna utbildning. Vi har utformat utbildningens innehåll tillsammans med Göteborgs Tekniska College baserat på våra behov.

– Erik Sveide, Plant Academy Manager, Volvo Cars Torslanda

Industri­tek­niker — underhåll & automation

Underhåll och automation är ett av våra styrkes­om­råden och vi har under många år utbildat både gymna­si­eung­domar och vuxna i området. 

Innehållet i utbild­ningen har utvecklats i samverkan med arbetslivet och i lednings­gruppen medverkar repre­sen­tanter från bland annat Volvo Cars, NOVO Energy, AB Volvo och SKF.

Kompetens inom underhåll och automation kommer att vara nyckelkompetenser inom batteriproduktion och vi på NOVO Energy välkomnar satsningen på nationell yrkesutbildning och ser fram emot att samarbeta med Göteborgs Tekniska College kring denna utbildning.

– Anna Cato Moe, Academy Manager, NOVO Energy

Mer läsning

På Myndig­hetens för yrkes­hög­skolans hemsida finns mer information att ta del av gällande pilot­verk­samhet för nationell yrkesutbildning.

Läs mer

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg

← Till nyhetsarkiv