Skip to content

Nu öppnar gymnasievalet

Ungdomar som ska välja gymna­sie­skola med start hösten 2021 måste ha gjort ditt val senast 1 februari. Valet görs i Indra2 och inlogg­nings­upp­gifter skickas hem från Gymna­si­e­an­tag­ningen i december.

Tre år som ger dig försprång

Vår gymnasieskola GTG erbjuder utbildning på hög nivå med engagerande och inspirerande lärare för ungdomar som har ett stort driv och intresse för teknik, industri, natur­ve­tenskap och matematik. Genom unikt samarbete med näringslivet ingår dessutom praktik och möjlighet till sommarjobb.

Läs mer på www.gtg.se

Valet görs i Indra2

Gymna­si­e­valet ska vara gjort senast 1 februari 2021 klockan 16.00. Man söker via Indra2 och sökvägen till våra utbildningar är följande:

GTG — Industri­tek­niska programmet IN — Drift­sä­kerhet och underhåll INDRI

GTG — Teknik­pro­grammet TE — Produk­tions­teknik TEPRO

Frågor?

Kontakta vår biträdande rektor Lena Hammersberg.

Lena Hammersberg
lena.​hammersberg@​gtg.​se

070858 19 57


← Till nyhetsarkiv