Skip to content

Partnerföretagen sätter agendan för år 2021

Att skapa möten mellan människor och företag är en av de viktigaste uppgifterna för vårt partnerskap. Tema för förra veckans partnerdag var samverkan.

Våra partnerföretag möttes online för att diskutera sina utvecklingsbehov för 2021. Dessutom fick vi ta del av inspirerande gästföreläsare i form av Thomas Nilsson, VD för IUC Sverige, och Hans Reich från Produktionslyftet.

I år medverkade åtta stora och små partnerföretag under Partnerdagen. Nästa år blir vi än fler, kanske till och med ditt företag?

Har du frågor kring vårt partnerskap är du välkommen att kontakta projektledare Noomi Bergström 0708-58 19 55.

Läs mer om vårt partnerskapserbjudande

Nu tar vi nästa steg mot att bli Göteborgs­re­gi­onens mötesplats för kunskap och kompe­tens­ut­veckling i industrin. Vi söker partner­fö­retag för långsiktig samverkan kring utbildning och utveckling.

Läs mer


← Till nyhetsarkiv