Skip to content

Partnerskapet ger drivkraft för Sandhs Mekaniska

Hur är det egentligen att samverka och nätverka som egenfö­re­tagare? Sandh’s Mekaniska Verkstad började sin partner­skapsresa genom ett av våra industri­ut­veck­lings­projekt och har sedan 2021 varit partnerföretag.

Utveckling på sina egna villkor

Sandh's Mekaniska Verkstad AB är ett familjeföretag med gedigen erfarenhet av legotillverkning, där VD Johan Svensson är tredje generation. På Hildebrandsgatan 7 är känslan familjär, Johans fru Anna jobbar med ekonomi och med sina nio anställda är Sandh's Mekaniska ett litet och nära företag. Trots att företaget är litet har de en stark kundbas och Johan vet att utveckling är nödvändigt för att fortsätta ha det så.

Företagets målbild är dock inte att bli ett multinationellt storföretag med tusentals anställda. Iställer är målet är att kunna utveckla verksamheten för bättre kvalitet, minskad miljöpåverkan och erbjuda sina kunder korta säkra leveranstider. Att Sandh's får utvecklas i sin takt och efter sina behov är en av det stora fördelarna med partnerskapet för Johan.

Vi har verkligen fått göra vår utvecklingsresa i vår takt och fokuserat på våra behov. Vi vet att vi behöver utvecklas för att kunna överleva i omställning och då kan de vara bra att någon puttar på en för att lyfta blicken.

– Johan Svensson, VD Sandh's Mekaniska Verkstad AB

Nära samverkan viktigt för utveckling

Vi träffade först Sandh’s Mekaniska Verkstad i lyckade projektet Digiresan 2.0, där vi jobbade tillsammans med digita­li­sering och ökade mognad för digitala verktyg och lösningar. Vår industri­ut­vecklare Noomi Bergström har varit med Johan och Sandh’s Mekaniska Verkstad från start. Ett av skälen till att vår samverkan fungerar så bra är tilliten.

Johan och Sandh's har varit nyfikna och öppna, vilket har gjort att vi kunnat fokusera på deras behov och se var deras produktion kan utvecklas - både kortsiktigt och långsiktigt.

– Noomi Bergström, industriutvecklare & projektledare, Göteborgs Tekniska College

Gemenskapen och nätverket — en stor bonus


För Johan har partner­skapet inneburit lite nya perspektiv på företag­sam­heten och att det kan vara nyttigt för även ett fungerande företag att få nya sätt att se på både sin tillverkning — men också verksam­heten i stort. Faktumet att partner­skapet också kommer med ett bredare nätverk, fokus­grupper och erfaren­heter ser Johan som en stor fördel — och roligt.

Jag kan verkligen inte se några negativa sidor med att ha fler vänner.

– Johan Svensson, VD Sandh's Mekaniska Verkstad AB

Mer om Sandh’s Mekaniska Verkstad AB

Sandh’s Mekaniska Verkstad håller till i Hildedal på centrala Hisingen och har speci­a­li­serat sig på legotill­verkning i genera­tioner. De erbjuder speci­a­li­serade CNC-tjänster för svarvning och fräsning i en rad material, däribland aluminium, stål och syrafast rostfritt stål. Med rötter som går tillbaka till 60-talet har de en bred erfarenhet och kompetens och levererar till kunder inom olika branscher som exempelvis båtbyggnad, bygg, gasdis­tri­bution och maskintillverkning.

Läs mer på deras hemsida

Bli partner­fö­retag redan idag

I skrivande stund består vår gemenskap av 25 partner­fö­retag — alla med olika behov och mål. Vi erbjuder kompe­tens­ut­veckling, nätverk, förtur till utvecklande projekt och förmånliga priser på utbildning. Vi stöttar dig och ditt företag i allt från kompe­tens­för­sörjning, hållbar­hets­om­ställning till under­hålls­planer. I vårt erbjudande ingår också unika möjligheter till att ta emot kvali­fi­cerade prakti­kanter, case studier och rekrytering.

Läs mer och anmäl intresse här

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström

← Till nyhetsarkiv