Skip to content

Production for Future

Production for Future är en del av Smarta Fabriker med GTC som projekt­ägare. Ungdomarna är nu i full gång med att bygga en ny demon­strator i form av en minifabrik. Vad som är unikt för detta projekt är att lyfta fram unga kvinnliga förebilder inom teknikbranschen.

Rätt kompetens är idag avgörande för att möta marknadens behov och dagens konkurrens, men även en förutsättning för att nyttja digitaliseringens möjligheter. Production for Future är ett projekt som pågår under 10 månader. Minifabriken byggs och drivs av ungdomar som studerar olika tekniska utbildningar på olika nivåer. Även näringslivet medverkar i projektet, i syfte att vara till hjälp och bidra med expertkunskap.

Fokus­om­rådena i projektet är teknik, hållbarhet och mångfald. De vill inte bara sprida kunskap om industriell digita­li­sering, utan även visa att industrin ska vara hållbar ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. 

Vidare tillhör tjejer idag en minori­tets­grupp inom teknik­bran­schen då det är få som väljer att studera teknik, men genom att arbeta med att öka mångfalden inom industrin, lyfta fram kvinnliga förebilder i branschen och visa att teknik är kul vill de påverka normbilden av tjejer och teknik.

Vilka uppgifter kan en ingenjör ha? Följ tjejernas resa, se hur det går till och vilka steg de går igenom på instagram-kontot productionforfuture och läs mer på www.smartafabriker.se.


← Till startsidan