Skip to content

Rekrytera en nyexaminerad student från yrkeshögskolan

I veckan har två av våra klasser på yrkes­högskolan tagit examen. Nu har ditt företag chans att rekrytera riktigt vassa medarbetare med pinfärska kunskaper inom exempelvis produk­tions­ut­veckling eller produktionslogistik.

En viktig rekryteringsbas

Det unika med en yrkeshögskoleutbildning är framförallt kurserna Lärande i arbete (LIA) och Examensarbete. I dessa kurser får de studerande utföra verkliga projekt och uppgifter ute på företag, vilket ger både arbetslivserfarenhet och viktiga kontakter i branschen.

- Våra studerande är drivna och tar tag i uppgifterna med full entusiasm, vilket gynnar både företaget och studenten själv. Att som företag ta emot studerande under en eller flera LIA-perioder kan med fördel ses som en viktig rekryteringsbas inför framtida rekryteringar, förklarar arbetslivskoordinator Hans Rosén.

Redovisning av examensarbeten

Under veckan har skolans lärare fått lyssna på fantastiska projekt­re­do­vis­ningar som speglar utbildningarna.

- Vi fick se värde­flö­des­kart­läggning, duglig­hets­a­na­lyser, beräkning av kapital­bindning, mätningar och statistik kring avvikelser, förbätt­rings­arbete, 5S, frekvens­studie, omställ­nings­ef­fek­ti­vitet med mera. Allt de har de lärt sig under sin utbildning och är nu trygga med att använda i praktiken, berättar läraren Johannes Persson.

Är ni i behov av rekrytering?

Flera studerande har redan under LIA:n och examens­arbete fått arbete men det finns fortfarande chans att intervjua och rekrytera en duktig nyexa­mi­nerad student från oss. 

Exempel på yrkesroller:

 • Produk­tions­lo­gistiker
 • Logistik­be­redare
 • Förpack­nings­tek­niker
 • Produk­tions­pla­nerare
 • Materi­al­pla­nerare
 • Produk­tions­ut­vecklare
 • Produk­tions­tek­niker
 • Kvali­tets­tek­niker
 • Lean-koordinator
 • Industriell förbätt­rings­ledare
 • Projekt­ledare i produktion
 • Produk­tions­be­redare

- Jag hjälper er gärna att komma i kontakt med studerande som tagit examen från våra utbildningar och som nu är redo för en anställning i rollen. Ring mig gärna, säger Hans.

Tack!

Det är ett ansvar att ta emot en LIA-student och bidra till dennes utveckling och vi på Göteborgs Tekniska College vill tacka alla företag som trots rådande pandemi tagit emot studerande på en eller flera LIA-perioder. 

LIA-företag

 • Volvo Cars
 • Volvo Lastvagnar
 • Volvo Bussar
 • SKF
 • Stoeryd AB
 • Plasman
 • IAC
 • TYRI Lights
 • Villeroy & Boch Gustavsberg
 • Nynäs
 • Lidl
 • Brose
 • Aros Electronics
 • Hasselblad
 • Adient
 • Eliasson & Lund 

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Hans Rosén

Följ oss på Instagram @goteborgstekniskacollege


← Till nyhetsarkiv