Skip to content

Spännande traineeplats på Renova

Miljö­fö­re­taget Renova kommer att erbjuda en trainee­plats till en av de studerande som i höst påbörjar vår yrkes­hög­sko­le­ut­bildning Under­hålls­tek­niker — el och automation. Spännande samarbete tycker vi!

Miljöföretaget Renova är alltid på jakt efter nya duktiga talanger till sitt team och har tillsammans med oss tagit fram en helt ny traineeplats för blivande underhållstekniker med inriktning el och automation.

Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs är en av världens mest avancerade anläggning för förbränning av avfall med produktion av fjärrvärme och el. Sävenäs står varje år för 1/3 av hela Göteborgsregionens fjärrvärmebehov och täcker 5% av Göteborgs samlade elbehov. Här har Renova ett tight team underhållstekniker som arbetar tillsammans för att säkerställa att avfallskraftvärmeverks drift och funktion är på topp 24/7.

Som avlönad trainee på Renova kommer man tillhöra el- och underhållsavdelningen på Sävenäs. Man kommer två dagar i veckan under två års tid praktiskt få lära sig arbeta med underhåll, service, reparationer och installationsarbeten på el- och instrumentsanläggningar, styr- och reglagutrustning samt processdatautrustning.

Traineeplatsen kommer att erbjudas till en av de studerande som i september påbörjar vår yrkeshögskoleutbildning Under­hålls­tek­niker  -  el och automation 400 YH-poäng.

Frågor?

Om utbildningen
Andrea Palmberg
Verksamhetsledare
andrea.palmberg@gtc.com
0708 - 58 19 81

Om traineeplatsen
Katarina Gussmo
HR- partner
katarina.gussmo@renova.se
031- 61 80 11


← Till startsidan