Skip to content

Robotlyftet - 100 miljoner till satsning på ökad automation

IUC (Indust­riella utveck­lings­centra) har fått ett nytt treårigt uppdrag av Tillväxt­verket inom regeringens initiativ Smart Industri/​Robotlyftet.

Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige.

Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Satsningen omfattar 100 miljoner kronor fram till 2021, och målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

IUC, med 16 IUC-bolag fördelade över landet, har i samverkan med RISE, Robotdalen och Automation Region gjort omfattande och lyckade insatser i de pilotstudier som genomförts under 2018. Ett uttalat mål är att nå ännu fler industriella SMF, med spridning från norr till söder. IUC jobbar företagsnära, och har genom IUC-bolagen ett unikt kontaktnät bland Sveriges industriföretag.

Johannes svarar på dina frågor!

Har du frågor hur ditt företag kan ta del av robotlyftet är du välkommen att kontakta Johannes Persson 0708 – 58 19 13.


← Till startsidan