Skip to content

Strategisk insikt 2030 för västsvensk industri

Genom finan­siering av Västra Götalands­re­gionen och Region Halland har vi på Göteborgs Tekniska College tillsammans med andra IUC-bolag i Västsverige fått möjligheten att ta fram en Strategisk insikt 2030 för västsvensk industri.

Projektet syftar till att koppla ihop dagens och framtidens behov genom att tolka trender i framtiden rent innehållsmässigt. Genom att utforska de mönster vi ser och jämföra dem med vad personer idag ser för vision för 2030 når vi strategisk insikt.

- Vi är övertygade om att arbetet kommer att ge både projektet och intressenter strategiska insikter inför framtiden. Genom våra spännande workshops skapas även stora möjligheter till samverkan med andra intressenter, säger verksamhetsledare Anna Cato Moe.

Efter genomförda workshops identifierar deltagarna 4-6 konkreta insatsområden. Insikten hjälper oss att förstå den framtida utvecklingen. Dessutom skapas nya insikter hos människor om vilken framtid vi ser och vilka mål vi kan uppnå. Processen leder till att vi tillsammans med samhälle och näringsliv kan styra mot en önskvärd framtid.

Strategisk insikt 2030 kommer att utgöra ett underlag för kommande offentliga satsningar i den nya EU-programperioden.

Så kommer vi till insikt

  • Utvalda strategiskt viktiga intres­senter i regionen bjuds in att delta
  • Fem workshops äger rum runt om i Västsverige, ca 15 deltagare per workshop
  • Varje workshop består av två digitala möten

Initi­a­tiv­tagare

  • Göteborgs Tekniska College
  • IDC West Sweden
  • TEK kompetens
  • IUC Väst
  • IUC Sjuhärad

Kontakta Johannes Persson för mer information

Foto av Johannes Persson

← Till nyhetsarkiv