Skip to content

Tillverkningsindustrin - en spännande värld

Vad innebär ett jobb inom produk­tions­ut­veckling? En mängd olika spännande möjligheter, är det korta svaret. Men för att få ett lite längre och mer utvecklat svar har vi pratat med Alexander Franzén som är en före detta studerande från utbild­ningen. Kanske kan han hjälpa oss ge en tydligare bild av vad programmet Produk­tions­ut­veckling 400 YH-poäng kan leda till.

Letade efter en utbildning som skulle ge honom mer kunskap om produktion

Alexander arbetade som montör och materialhanterare på Xylem Water Solutions och kände att han verkligen trivdes med att arbeta inom tillverkningsindustrin eftersom där finns stora utvecklingsmöjligheter och spännande roller. När han ville gå vidare letade han därför efter en utbildning som skulle ge honom mer kunskap om de olika delar som finns inom produktion. Det var så han hittade till oss!

Förutom ett vettigt kursinnehåll tycker Alexander även att möjligheten att få testa sina kunskaper i praktiken är en av utbildningens styrkor.

Den innehöll också fyra praktikperioder som är uppdelade på ett sätt som gör att man kan använda den kunskap man får genom kurserna på olika arbetsplatser och inom olika områden.

– Alexander Franzén

Jobbar idag som kvalitets- och miljöansvarig

Alexander säger att han trivdes bra på skolan och lyfter fram lärarna och klass­ge­men­skapen som de tyngst vägande anled­ningarna till detta. Men vi är ändå mest nyfikna på vad han gör idag?

Efter examen fick Alexander jobb som kvali­tets­tek­niker hos en under­le­ve­rantör till fordonsin­du­strin och idag arbetar han som kvalitets- och miljö­an­svarig på samma företag. Eftersom det är ett lite mindre företag berättar Alexander att han har flera olika arbets­upp­gifter vilket gör arbets­da­garna både varierande och utmanande. Han är inblandad i företagets förbätt­rings­arbete, arbets­mil­jöfrågor, revisioner och produkt­ut­veckling bland mycket annat. Att lära sig nya saker och att få vara med att utveckla är det bästa med jobbet!

Six Sigma Green Belt-projekt som examensarbete

Alexander berättar att han som examens­arbete på skolan valde att göra ett Six Sigma Green Belt-projekt vilket fokuserade på systematisk problem­lösning och analys. Detta gjorde att han lärde sig lösa olika kvali­tets­problem som kan uppstå i en process. Just denna kunskap har visat sig mycket värdefull i hans nya yrkesroll.

Vill lära sig mer och utvecklas tillsammans med tillverkningsindustrin

Alexander har inga planer på att lämna tillverk­nings­in­du­strin utan vill lära sig mer och utvecklas tillsammans med den. Han tycker att de som vill förstå och bredda sina kunskaper inom just produk­tions­ut­veckling ska söka utbild­ningen. Om man gillar tanken på att varva praktik med teoretiska studier som leds av erfarna lärare ska man absolut söka, tycker han.

Läs mer om utbildningen

Idag finns ett stort behov av kompetens för att bygga framtidens digita­li­serade smarta fabriker. Som produk­tions­ut­vecklare arbetar du med att förbättra och utveckla produk­tions­pro­cesser för att skapa en hållbar utveckling för industrin. För att trivas i denna roll är du en kreativ person som brinner för problem­lösning och ser möjlig­heterna med ny teknik. 

Produk­tions­ut­veckling 400 YH-poäng

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Linn Ramstedt

← Till nyhetsarkiv