Skip to content

Tre nya korta YH-utbildningar beviljade

Idag meddelade Myndigheten för yrkes­högskolan vilka anordnare som får bedriva korta yrkes­hög­sko­le­ut­bild­ningar med start i höst och under nästa år. Vi ansökte om tre helt nya utbildningar och fick alla tre blev beviljade. Full pott med andra ord!

Relativt nytt utbildningskoncept

Korta utbildningar inom yrkeshögskolan introducerades i fjol och ger nya möjligheter till kompetensutveckling. Enligt Myndigheten för yrkeshögskolan är syftet med utbildningsformen att stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning samt bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga lärandet.

Av totalt 667 inkomna ansökningar från 137 utbildningsanordnare beviljade myndigheten 109 stycken.

- Vi ansökte om tre helt nya utbildningar och glädjande nog kan jag berätta att alla tre blev beviljade, säger en glad Andrea Palmberg.

Fokus på underhåll

Följande utbildningar blev beviljade och kommer att starta i höst eller under nästa år. 

  • Konstruktion och additiv tillverkning med 3D-printer för underhållstekniker
  • Automation för underhållspersonal
  • Smart underhåll och dataanalys

- Nu ser vi fram emot att få utveckla dessa utbildningar tillsammans med våra samar­bets­fö­retag, avslutar verksam­hets­ledare Andrea.

9000 studie­platser

Ansök­nings­till­fället priori­terade utbildningar inriktade mot framtida behov av kompetens inom digita­li­sering, automa­ti­sering, energi­ef­fek­ti­vi­sering och klimatomställning.

Läs mer på MYh:s hemsida

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Susanne Larsson

← Till nyhetsarkiv