Skip to content

Tre spännande workshops för företag som vill ta nästa teknikkliv

I höst arrangerar vår IUC-verksamhet tre spännande workshops. Vad sägs om teman som Smart Maintenance Assessment, Automation of Kitting, Transport and Assembly eller 3D-silver? Läs mer och anmäl ditt företag direkt!

Torsdag 26 septmeber: SMASh – Smart Maintenance Assessment

Effektivisera genom smart förebyggande underhåll

Projekt SMASh, ett forskningsprojekt inom Produktion2030, syftar till att stödja implementeringen av Smart Maintenance genom utökat samarbete inom underhållsbranschen. Under denna intressanta workshop kommer Torbjörn Ylipää från Chalmers berätta vad de kommit fram till i projektet.

Läs mer och anmäl dig direkt!

Onsdag 30 oktober: Automation of Kitting, Transport and Assembly

Tillämpa smart automation på alla nivåer

Projekt AKTA, ett forskningsprojekt inom Produktion2030, syftar till att skapa mer dynamiska produktionssystem som är lätta att ändra beroende på volym och varianter av produkter genom att kunna välja olika grad av automatisering i de fyra områdena; lager, kitplockning, transport och slutmontering. Under denna intressanta teknikworkshop kommer doktor Robin Hanson och docent Lars Medbo från avdelningen Supply & operations management vid Chalmers berätta vad de kommit fram till i projektet samt ge exempel på utveckling och tillämpningar i industrin.

Läs mer och anmäl dig direkt!

Torsdag 28 november: 3D-silver

Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering

Projekt 3D-silver, ett forskningsprojekt inom Produktion2030, förser beslutsfattare inom producerande industrier med bättre virtuella verktyg för layoutplanering, ergonomiutvärdering och arbetsplatsutformning. Genom att kombinera ergonomisimuleringsprogram med punktmolnsteknik skapas arbetsplatser som är både effektiva och ergonomiska. Ta chansen och lyssna när Daniel Nåfors från Chalmers berättar vad de kommit fram till i projektet och ta del av verkliga case!

Läs mer och anmäl dig direkt!

Bli medlem i vårt IUC-nätverk redan idag!

IUC-nätverket vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgs­re­gionen, men välkomnar också stora företag, eftersom vi tror att medlemmar med olika erfaren­heter och förut­sätt­ningar berikar och hjälper varandra att utvecklas.

Bli medlem!


← Till startsidan