Skip to content

Trevligt besök av C.M. Hammar AB

En dag i partner­skapets tecken med fokus på produktion var på schemat när vårt partner­fö­retag C.M. Hammar AB var på ett trevligt och spännande besök hos oss 3 oktober. Partnerskap värnar vi om, vi tror att det är vägen framåt när det kommer till att möta kompe­tens­ut­veck­lingen och framtidens behov.

Fokus på produktion och samarbete

Förra veckan var C.M. Hammar AB på besök hos oss på Göteborgs Tekniska College. Förutom att ha det väldigt trevligt tillsammans, så var vårt fokus för dagen var att ge inspiration till C.M. Hammars medarbetare. Detta både genom rundtur av Volvo Cars men också genom en spännande workshop i Leanprinciperna där även lite aerodynamik var inblandat.

Göteborgs Tekniska College är en naturlig partner för kompetensförsörjning. De erbjuder en bra mix av praktiska utbildningar, seminarier och partner företag som samordnas med aktuella frågeställningar.

– Håkan Skutberg, VD C.M. Hammar AB

Besök på Volvo Cars

Dagen började med att C.M. Hammars 37 besökande medarbetare fick åka Blå tåget, en rundtur som täcker hela Volvo Cars produk­tions­process. De fick se produk­tionen från den initiala plåtrullen till den färdiga produkten samt ta del av hur människor och robotar arbetar tillsammans med att bygga Volvos bilar. Allt för att inspireras för sin egna produktion. Vårt nära samarbete med våra ägarbolag, Volvo Cars och Volvo koncernen, är en av de anledningar som får Göteborgs Tekniska College att sticka ut som partner enligt C.M. Hammars VD Håkan Skutberg.

Anpassad workshop med fokus på flöde

Efter rundturen på Volvo Cars var det dags för workshop i form av ett anpassat Lean-spel. Leanspelet var uppbyggt på 8 stationer där de medverkande fick lära sig om batch­stor­lekar, kvali­tets­problem, balansering, genom­loppstid och hur man på enkla sätt kan effek­ti­visera för bästa möjliga kundnytta. Fokus var på flöde och kanske lite på aerodynamik — de fick bygga flygplan. 

Det blev en hel del färdiga flygplan efter tre omgångar med en reducerad genom­loppstid för den bästa gruppen på hela 95%. Förbätt­rings­arbete och kortade ledtider var mantrat för spelet.
- Det var glädjande att samarbeta och få sätta strategi i konkreta handlingar genom att se vad andra gör. Det gav inspiration till ständiga förbätt­ringar och att tänka på kring materi­al­för­sörjning inom produktion, säger Håkan Skutberg.

Viktigt med partnerskap

För Göteborgs Tekniska College är samarbeten och nätverkande med våra partner­fö­retag otroligt viktigt. Vi tror starkt på att samarbete är essentiellt för att utvecklas och kunna möta framtidens behov av kompetens och utbildning. C.M. Hammars Håkan Skutberg säger att för deras del blir Göteborgs Tekniska College en naturlig partner för kompe­tens­för­sörjning med en bra brygga mellan det akademiska och industrin. 

- Detta i form av en bra mix av praktiska utbildningar, seminarier och samordning av partner­fö­retag för att behandla aktuella fråge­ställ­ningar inom industri och teknik. Vårt partnerskap innebär ett sammanhang och ett nätverk ständigt uppdaterade på tillverk­nings­in­du­strins utveckling, säger Håkan.

Visst låter det intressant med workshops anpassade efter ditt företags behov? Vill du och ditt företag också vara en del av gemenskapen? Vi letar alltid efter nya partner­fö­retag med målet att utvecklas och framför allt att utveckla våra partners genom kompe­tens­för­sörjning och spännande lagdagar, såsom den C.M. Hammar fick uppleva!

Gemenskapen i partnerföretagande

Vår verksamhet vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgs­re­gionen, men välkomnar också stora företag, eftersom vi tror att företag med olika erfaren­heter och förut­sätt­ningar berikar och hjälper varandra att utvecklas. Nu tar vi nästa steg mot att bli Göteborgs­re­gi­onens mötesplats för kunskap och kompe­tens­ut­veckling i industrin. Vi söker partner­fö­retag för långsiktig samverkan kring utbildning och utveckling.

Bli partner redan idag!

I kalendariet för partnerföretag

I tillägg till trevliga partner­dagar arrangerar vi även fokus­grupper, seminarier, utbildningar och såklart vår stor Partnerdag.

26 oktober

Fokusgrupp: Hållbar produktion

27 oktober
Seminarium: Litar du på ert datasystem?

28 november
Inventor grundkurser

6 december
Partnerdag

Håll utkik i vårt kalendarium för fler partnertillfällen!

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström

← Till nyhetsarkiv