Skip to content

Underhållsmässan 2022

Idag avslutas Under­hålls­mässan — Europas största fackmässa inom drift och underhåll med över 300 utställare. Självklart har vi på Göteborgs Tekniska College varit på plats under de fyra mässdagarna, både genom vårt projekt Production for Future men även som deltagare i mässytan Attraktiv industri. 

Industriell digitalisering i fokus

Tillsammans med RISE och Chalmers har vårt projekt Production för Future bjudit in mässbesökare till en unik möjlighet att lära sig mer om industriell digitalisering. Vår monter har bemannats av klass Mimas som läser tredje året på vårt industritekniska program och som på ett mycket trovärdigt sätt berättat om Smart Maintenance, 3D-printning och automation för besökarna.

Utbildningar inom underhåll

På mässytan Attraktiv industri har vi mött mässbesökare och informerat om vad vi har att erbjuda i utbildningsväg och vi är extra glada att vi inom ramen för yrkeshögskolan kan erbjuda både program och korta kurser inom underhåll med start i höst.

Program

Korta utbildningar

Johan Bengtsson har föreläst

På stora scen har vår teknik­ut­veck­lingschef Johan Bengtsson stått för två programpunkter:

  • Frukost­fö­re­läsning: Hållbar produktion
  • edig​.nu och Smart Maintenance 

Johan lyfte bland annat vikten av att låta värderingar vara med och driva hållbar­hets­ar­betet. Vidare berättade han om edig​.nu — ett verktyg för att resur­sef­fektivt skapa unika, flexibla och värdeska­pande utbildningar. 

Vinnare av Maintenance Champions League 2022

Riksor­ga­ni­sa­tionen Svenskt Underhåll stod som arrangör för tävlingen Maintenance Champions League som ägde rum direkt på mässgolvet. Lag från samma företag eller skola deltog och vi är oerhört stolta att studerande från oss även i år fick stå överst på prispallen. Stort grattis Anton Kurten och Emil Elvestad!

Mässdagarna har varit mycket givande och vi har haft många bra besökare i vår monter. Eleverna i klass Mimas har dessutom gjort ett fantastiskt jobb.

– Johan Bengtsson

Läs mer om mässan

Med fokus på branschens viktigaste fråge­ställ­ningar bidrar mötes­platsen till ökad förståelse för hur rätt utfört underhåll bidrar till stora lönsam­hets­för­bätt­ringar, oavsett om det handlar om industri eller offentlig verksamhet.

Mässans hemsida

Kontakta oss för mer information

Foto av Johan Bengtsson
Foto av Andrea Palmberg

← Till nyhetsarkiv