Skip to content

En introduktion i molntek­no­logi

Vi fortsätter att utveckla distanspe­da­go­giken och är stolta över vår online­ut­bildning Intro­duktion i molntek­nologi som vi tagit fram i samarbete med Göteborgs­re­gi­onens Kompe­tensnav. Är du utvecklare, syste­mo­pe­ratör, ledare eller entreprenör? Då kan det här vara en utbildning för dig!

Delta när och var du vill - allt äger rum online

Onlineutbildningen vänder sig till dig som arbetar som tex. utvecklare, systemoperatör, ledare eller entreprenör. Den består av fyra 45 minuter långa moduler som du kan göra helt online när det passar dig. Varje modul avslutas med ett kort test och en reflektionsfråga som hjälper dig att fundera över möjligheterna med molnteknologi i ditt framtida arbetet. När alla moduler är genomförda får du ett certifikat som intygar att du genomfört utbildningen

I samverkan med Göteborgs­re­gi­onens Kompetensnav

Intro­duction to Cloud Technology är framtagen av Göteborgs Tekniska College i samverkan med Göteborgs­re­gi­onens Kompe­tensnav. Är du medarbetare och anställd i ett SME (litet eller medelstort företag) i någon av GR:s 13 kommuner (Ale, Alingsås, Gothenburg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö)? Då kan du ta del av utbild­ningen helt kostnadsfritt!

Läs mer och anmäl dig nu

Kontakta Johannes Persson för mer information

Foto av Johannes Persson

← Till nyhetsarkiv