Skip to content

Uppstart förutbildning yrkeshögskolan

Idag startar vår förut­bildning för sökande till utbild­ningen Under­hålls­tek­niker — el och automation och som har grund­läg­gande behörighet till studier på yrkes­högskolan men saknar den särskilda behörigheten. 

Gör det möjligt att bli antagen

I sommar erbjuder vi sökande som har grundläggande behörighet till studier på yrkeshögskolan men saknar den särskilda behörigheten en förutbildning. Klarar man förutbildningen med ett godkänt resultat kommer man att få en plats på den ordinarie utbildningen som startar i september.

Förutbildningen innefattas av delar ur kurserna Ellära 1 och Produk­tions­ut­rustning 1/​Elektromekanik-

Dagens introduktionspass äger rum i våra lokaler på Volvo Torslanda (PB) mellan klockan 17-20.

Frågor om förutbildningen besvaras av verksamhetsledare Andrea Palmberg 0708-58 19 81.


← Till startsidan