Skip to content

Vi välkomnar nya studerande till yrkeshögskolan

Idag hälsar vi nya studerande välkommna till yrkes­högskolan och våra utbildningar Produk­tions­ut­veckling, Produk­tions­lo­gistik samt Under­hålls­tek­niker — el och automation. 

Uppstartsdagar på PB-lärcenter

Måndag och tisdag är uppstartsdagar, vilka främst äger rum på PB-lärcenter, tillsammans med klassens mentorer och yrkeshögskolans verksamhetsledare Andrea Palmberg. Från och med onsdag är det lektioner enligt ordinarie schema.

Kick off i Slottsskogen

Vi planerar att ha en kick off med korvgrillning i Slotts­skogen för alla våra tre utbild­nings­starter tisdag 10 september från ca 17.00.

Schema

Via Skola24 kan du ta del av klassens schema. Observera att det är preliminärt och lektioner kan tillkomma eller flyttas under de första veckorna.

Skola 24

Hitta till oss

Med bil: Adressen till vårt lärcenter på Volvo Torslanda är Perso­nal­vägen 13, Göteborg. Vi hänvisar att ni parkerar på Volvod stora parkering. Utanför vårt lärcenter krävs parkeringstillstånd. 

Med buss: Närmsta busshåll­plats är Volvo Torslanda TK. För busslinjer och tidtabell, se www​.vasttrafik​.se

57.719150
11.842397
Volvo Torslanda
Personalvägen 13
Göteborg

Andrea svarar på frågor

Har du frågor gällande uppstarten är du välkommen att kontakta vår verksam­hets­ledare Andrea Palmberg. 

Andrea Palmberg
andrea.​palmberg@​gtc.​com
0708 – 58 19 81


← Till startsidan