Skip to content

Vad gör en underhållstekniker?

Vår yrkes­hög­sko­le­ut­bildning Under­hålls­tek­niker – el och automation riktar sig till dig som är teknik­in­tres­serad och gillar problem­lösning. Efter utbild­ningen finns många och varierande arbets­möj­lig­heter. Vi har träffat Andreas Milerup som tog examen från oss våren 2021 för att se vad han gör nu.

Andreas fick anställning på företaget han gjorde sin LIA

När vi besöker Andreas på hans arbetsplats på TouchPoint Medical i Jonsered är det egentligen i ett helt annat ärende. Vi är där för att hälsa på en av våra nuvarande studerande på utbildningen som gör sin första LIA (lärande i arbete) på företaget. Det var också så Andreas hamnade på arbetsplatsen då han fick anställning direkt efter att ha avslutat sin andra LIA-period där.

El- och teknikintresset gjorde att han fick upp ögonen för utbildningen

Andreas berättar att han innan han påbörjade utbildningen till underhållstekniker arbetade som teknisk skribent på ett telecom-bolag. Han är också utbildad installationselektriker även om han aldrig arbetat som detta. Men det var just el- och teknikintresset som gjorde att han efter 12 år på sin dåvarande arbetsplats fick upp ögonen för utbildningen och han lockades av de kurser som ingick samt att behovet av underhållstekniker är så stort.

Uppskattar att utbildningens innehåll matchar arbetsmarknadens behov

När Andreas tänker tillbaka på sin utbildningstid lyfter han fram att han uppskattar att skolan anpassar utbildningens innehåll för att matcha arbetsmarknadens behov. Detta gjorde honom väl förberedd för arbetslivet. Även mångfalden i klassen var något som han gillade skarpt.

Deltagarna i klassen hade varierande bakgrund vilket var bra då alla kunde bidra utifrån tidigare erfarenheter.

– Andreas Milerup

Idag installerar han läkemedelsautomater

Vi är nu väldigt nyfikna på vad Andreas gör idag och han berättar att han har arbetat på företaget TouchPoint Medical sedan han tog examen. Hans arbets­upp­gifter består av att installera läkeme­dels­au­to­mater både mjukvaru-och hårdva­ru­mässigt. En läkeme­dels­au­tomat kan jämföras med en godis­au­tomat som garanterar säker hantering av läkemedel på sjukhus och liknande då enbart behörig personal har access.

En dag på jobbet

En dag på jobbet består av att hantera och leda olika IT-projekt men även av att ge kundsupport samt arbeta med förebyg­gande och avhjälpande underhåll av produkterna. Det är just denna blandning av IT och mekanik som Andreas gillar. Han lyfter också fram att kunskaperna i just mekanik och metodisk felsökning från utbild­ningen som visat sig vara extra värdefulla i arbetslivet, men även att få lära sig att hantera stressade situationer har visat sig vara viktigt, speciellt vid avhjälpande underhåll. En arbetsdag kan ibland vara förlagd till kontoret och ibland hos kunder runt om i landet. Vissa dagar både och. Just variationen lyfter Andreas fram som någonting mycket positivt för hans del.

Jag är en tekniskt intresserad person men även praktisk så det är en bra blandning av arbetsuppgifter

– Andreas Milerup

För dig som vill ha ett varierande och utvecklande jobb

Andreas tycker att du definitivt ska söka denna utbildning om du vill ha ett varierande och utvecklande jobb i framtiden. Han avslutar med att skicka en hälsning till sina gamla lärare som han tycker är både pedagogiska och har gedigen erfarenhet inom sina undervisningsområden.

Tack Andreas och lycka till i framtiden!

Mer information om utbildningen

För att ansöka till utbild­ningen krävs att du har en gymna­si­e­examen och minst godkänt betyg i kurserna Ellära 1 och Produk­tions­ut­rustning 1. Saknar du betyg i kurserna finns möjlighet att bli antagen genom vår förutbildning. 

Sista ansök­ningsdag till höstens utbild­nings­start är 1 maj. 

Under­hålls­tek­niker — el & automation 420 YH-poäng

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Linn Ramstedt

← Till nyhetsarkiv