Skip to content

Vår serie 5 snabba är tillbaka

Även i vår vill vi låta dig kicka igång dagen med en kopp kaffe och ett digitalt frukostmöte med ett högaktuellt ämne på agendan. Vilket ämne lockar dig mest?

Vi bjuder på kunskap och inspiration

Syftet med vår serie 5 snabba är att inspirera och väcka intresse för ämnen som vi på Göteborgs Tekniska College brinner för och som vi vet att företag inom industrin har ett stort kompetensbehov inom. Våra duktiga föreläsare bjuder under 30 minuter kostnadsfritt på inspiration och tips inom helt skilda områden.

  • När är det läge att automatisera?
  • När alla jobbar mot samma mål – föränd­rings­kultur
  • Elsäkerhet för chefer - ditt nya arbetsgivaransvar
  • Dataanalys stabi­li­serar dina processer
  • Roadmap för hållbar produktion

Seminarierna äger rum digitalt via Teams mellan klockan 8.00-8.30. En perfekt start på dagen helt enkelt!

När är det läge att automatisera?

Automa­tions­lös­ningar kan i bästa fall stärka ditt företags produk­tions­förmåga och öka konkur­rens­kraften. Men när är det läge att automa­tisera? Var i produk­tions­pro­cessen kan du få bäst effekt av en robot? Och vad ska du tänka på när du beställer robot- och automationslösningar? 

📅 Torsdag 3 februari
👨‍🏫 Johannes Persson

Läs mer & anmäl dig

När alla jobbar mot samma mål – förändringskultur

Många företag står idag inför stora och viktiga föränd­rings­pro­cesser i syfte att öka sin konkur­rens­kraft och hållbarhet. Som ledare är du säkert medveten om detta, men hur kommer du igång med föränd­rings­ar­betet? Och hur kan du bygga en kultur där dina medarbetare är engagerade och driver föränd­ringen så att alla jobbar mot samma mål? 

📅 Torsdag 3 mars
👨‍🏫 Günter Sand

Läs mer & anmäl dig

Elsäkerhet för chefer — ditt nya arbetsgivaransvar

Under det sista året har det skett flera föränd­ringar i lagar och regelverk för elsäkerhet på arbets­platsen. Elsäkerhet regleras numera i Arbets­mil­jö­lagen och blir därmed en del av ditt ansvar som chef. Uppdatera dig på vilka lagkrav som gäller idag och säkerställ att du och ditt företag lever upp till dem.

📅 Torsdag 7 april
👨‍🏫 Ulf Persson

Läs mer & anmäl dig

Dataanalys stabi­li­serar dina processer

Hur kan dataanalys bidra till att dina processer blir mer stabila? Vilka metoder och verktyg finns tillgängliga och vilka passar för just ditt företag? Ta chansen och lyssna när vår utbildningar Emina Atic under 30 minuter lägger fokus på just ämnet dataanalys.

📅 Torsdag 12 maj
👩‍🏫 Emina Atic

Läs mer & anmäl dig

Roadmap för hållbar produktion

Hållbar utveckling är avgörande för vår planet, och för många företag kan hållbarhet utgöra en del av affärsidén eller vara ett konkur­rensmedel. Hur kan du och ditt företag genomföra föränd­rings­resan mot en mer hållbar produktion? Vi hjälper dig att ta fram roadmappen! 

📅 Torsdag 16 juni
👨‍🏫 Johan Bengtsson

Läs mer & anmäl dig


← Till nyhetsarkiv