Skip to content

Vår VD Ewa Ekman deltar i seminarium om digitalisering i Almedalen

Under Svenska ESF-rådets seminarium Skapar AI och automa­ti­sering ett nytt utanförskap? kommer Ewa tillsammans med övriga medverkande samtala om hur digita­li­sering kan komma att påverka framtidens arbets­marknad. Aktiviteten äger rum på Wisby Strand Congress & Event.

Kommer framtidens jobb att ersättas av digital teknik?

Vårt ESF-projekt Digiresan stödjer små och medelstora företag inom industrin och den industrinära tjäns­te­sektorn i Västra Götalands­re­gionen och Halland med kompe­tens­ut­veckling inom digita­li­sering. Utifrån rollen som projekt­ägare kommer Ewa att beskriva digital­se­ringens möjligheter och utmaningar som arbets­mark­nads­fö­ringen står inför.

57.640476
18.2899021
Hitta till seminariet
Donnersgatan 2

Vill du komma i kontakt med oss under Almedalsveckan?

På plats i Visby är vår VD och rektor Ewa Ekman, teknik­ut­veck­lingschef Johan Bengtsson och utbild­nings­ledare Heléne Halling.

Ewa Ekman
ewa ekman@​gtc.​com
0708 – 58 19 93

Johan Bengtsson
johan.bengtsson @gtc.com
0708 – 58 19 68

Heléne Halling
helene.​halling@​gtc.​com
0708 – 58 19 12


← Till startsidan